Naučna istraživanja

Kakav je bio odnos Ujedinjenih nacija i me?unarodne zajednice prema agresijama na Republiku Bosnu i Hercegovinu

Kakav je bio odnos Ujedinjenih nacija i me?unarodne zajednice prema agresijama na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih gra?ana prije svega Bošnjaka najbolje pokazuje slika kanadskog generala Luisa Mckenzia koji sa tri prsta pozdravlja prisutne na svom njegovim manofestacijama u Kanada na kojima se redovno negira genocid u Srebrenici veli?aju osu?eni ratni zlo?inci.
Komandant sektora Sarajevo u okviru UNPROFOR-a 1992. godine kanadski general Lewis MacKenzie tokom agresije na Republiku Bosnu iHercegovinu otvoreno je simpatisao i branio velikosrpski projekat i agresiju te ratna nastojanja zlo?inaca Radovana Karadži?a, Ratka Mladi?a i Slobodana Miloševi?a.
Svoju sramnu ulogu kanadski general je nastavio i poslije oružanog djela agresije na Bosnu i Hercegovinu. Širenje neistina o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, negiranje genocida u Srebrenici, kao i svih zlo?ina po?injenih nad Bošnjacima je njegova osnovna i dobro pla?ena misija.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu 2006. godine otvorilo je istragu protiv kanadskog generala Lewisa MacKenzieja, jednog od prvih komandanata UNPROFOR-a u BiH, zbog sumnje da je u?estvovao u silovanju žena zarobljenih u logoru "Sonja" u Vogoš?i. Za MacKenzieja postoje dokazi da je znao za silovanja, te da je i sam silovao.
Tužilaštvo u Sarajevu raspolaže svjedo?enjima više žena koje su potvrdile da je kanadski general dolazio u logor, prisustvovao, te sam silovao zarobljenice. 
Institut za istraživanje genocida Kanada je tražio od  kanadske vlasti i Ujedinjenih nacija i me?unarodna zajednica ukinu imunitet i izru?e ga vlastima Bosne i Hercegovine.Nikada nismo dobili odgovor. 
Na naš institut je vršen pritisak da odustanemo od bilo kojih aktivnosti prema kanadskom generalu.
Kanadski general odli?no simboliše anticivilizacijski odnos me?unarodne zajednice prema me?unarodno priznatoj ?lanici Ujedinjenih naciji, Republici Bosni i Hercegovini, anticivilizacijski odnos koji se ogleda u sljede?em,
Republici Bosni i Hercegovini, žrtvi više agresija, me?unbarodna zajednica nametnula je embargo na naoružavanje,
Republici Bosni i Hercegovini kao žrtvi agresija me?unarodna zajednica je uskratila  pravo na samoodbranu,
Kada je Republika Bosna i Hercegovina bila nadomak oslobo?enja me?unarodna zajednica je zaprijetila žrtvi agresije NATO udarima ako Armija Republike Bosne i Hercegovine  pokuša da je cijelu oslobodi,
Me?unarodmna zajednica je branitelje Srebrenice razoružala, proglasivši je sigurnom zonom UN, a potom je ista ta me?unarodna zajednica dopustila genocid,
Me?unarodna zajednica je nagradila projektante i izvršioce genocida, darivaju?i im Srebrenicu u kojoj je izvršen najve?i zlo?in poslije holokausta u Evropi,
Me?unarodna zajednica je entitetu nastalom na legalizaciji rezultata agresije i genocida dala naziv republika, oduzevši taj naziv državi Bosni i Hercegovini,
Me?unarodna zajednica u nastavku svoga anticivilizacijskog pohoda prema bosni i Hercegovini nagra?uje  najve?om svjetskom književnom nagradom - Nobelovom nagradom – Petera Handkea, prijatelja zlo?inca Slobodana Miloševi?a, jednog od trenutnih najve?ih negatora genocida u Srebrenici,
Me?unarodna zajednica daje  odlikovanje Gideonu Greifu, još jednom negatoru genocida nad Bošnjacima.
U toku je velika ofanziva antibosanske koalicje u Sjevernoj Americi koja ima za cilj negirati istinu o genocidu u Srebrenici, izjedna?iti žrtve i zlo?ince, te posebno pokazati ameri?kim i kanadskim politi?kim i akademskim subjektima nemogu?nost funkcionisanja države BiH, posebno sa aspekta što Bošnjaci, odnosno bosanski muslimani ?ine ve?inu stanovništva.
U toj antibosanskoj koaliciji pored kanadskog generala su posebno aktivni bivši kanadski premijer Brajan Malruni sa suprugom Milicom Malruni Pivni?ki, nositeljkom zvanja viteza svetosavskog pacifizma srpske diplomatije.
U navedenoj koaliciji su i Dodikovi ambasadori u SAD i Kanadi.
IGK

Vijesti: