Naučna istraživanja

Naucna konferencija Tuzla

Na poziv prof. dr. Amira Kari?a, dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i prof. dr. Edina Mutap?i?a, predsjednika Nau?nog društva pravnika Tuzla, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada Emir Rami? ?e u?estvovati na nau?nom skupu pod nazivom: "Državnost i granice BiH kroz historiju", povodom 30 godina obnove nezavisnosti BiH.
Profesor dr. Emir Rami? ?e izlagati na temu: "Iskustva Instituta za istrazivanje genocida Kanada u procesu lobiranja za bosanskohercegova?ke državne  vrijednosti u Kanadi sa posebnim osvrtom na lobiranje za kanadsko priznavanje i obilježavanje bosanskohercegova?kih državnih praznika".

Vijesti: