Naučna istraživanja

Mujo

IGK je sa tugom primio vijest o smrti Muje Hadžiomerovi?a, direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Posebno ?emo pamtiti njegov doprinos u borbi za prava bošnja?kog naroda na podru?ju entiteta RS,
Porodici i prijateljima upu?ujem iskreno sau?eš?e. 
Neka mu je lahka bosanskohercegova?ka zemlja. 

Vijesti: