Naučna istraživanja

Nepresu?eni genocid u Prijedoru -24. juli 1992. Briševo – Najve?i zlo?in nad Hrvatima u BiH.

Nepresu?eni genocid u Prijedoru -24. juli 1992. Briševo – Najve?i zlo?in nad Hrvatima u BiH. 
Zlo?in u Briševu po?inili su pripadnici 5. Kozara?ke brigade i 6. Krajiške brigade iz Sanskog Mosta, što je jedno od najmasovnijih stradanja Hrvata u jednom danu tokom agresije na BiH.
Na današnji dan 1992., smaknute su ?itave obitelji Briševa: Matanovi?a 13, Buzuka 10, Ivandi?a devetero, Marijana sedmero, Mlinara i Komljena po petero...
U zlo?inu su ubijeni i otac Mladen Matanovi?, te dva sina: 16-godišnji Ervin i 18-godišnji Johan Matanovi?.
Preživjeli svjedoci tvrde da su zlo?ini strašni i da su u njima stradale cijele obitelji. Prije ubistva gotovo sve žene su silovane, a muškarci masakrirani odsijecanjem noseva, spolnih organa, ušiju, te drugim neopisivim na?inima mu?enja.
Najmla?a žrtva bio je 14-godišnji Ervin Matanovi?, a najstarija 81-godišnji Stipo Dima?.
Rije? je o zaboravljenom zlo?inu koji su po?inile srpske snage na po?etku agresije nad ljudima koji uop?e nisu imali veze s vojskom ili borbama. Ubijeni su bili poljodjelci, seljaci, obi?ni ljudi koje nije zanimala politika, jer da su pratili što se doga?alo na ratištima širom BiH sigurno ne bi ?ekali kao janjad na milost i nemilost do zuba naoružanim srpskim brigadama.
Danas, 31 godinu poslije, preživjele stanovnike Briševa najviše boli šutnja hrvatskih medija i službene hrvatske politike u BiH.
Podsjetimo, lider HDZ-a BiH Dragan ?ovi? nikada nije otišao pokloniti se žrtvama zlo?ina u Briševu.
IGK

Vijesti: