Naučna istraživanja

IGK Saop?enje povodom godišnjice Inckovog zakona. Pasivnost Tužilaštva BiH može uzrokovati nastavka negiranja genocida i veli?anja presu?enih zlo?ina

IGK Saop?enje povodom godišnjice Inckovog zakona. Pasivnost Tužilaštva BiH može uzrokovati nastavka negiranja genocida i veli?anja presu?enih zlo?ina

Danas je dvije godine od kada je bivši Visoki predstavnik svojom odlukom donio Zakon o dopuni krivi?nog zakona BiH, ?ime je omogu?eno sankcionisanje negiranje genicida i zlo?ina protiv ?ovje?nosti utvr?enim presudama me?unarodnih i doma?ih sudova. IGK je pozdravio odluku bivšeg Visokog predstavnika u BiH da izvrši dopune Krivi?nog zakona kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.

Imaju?i u vidu, da se negiranje genocida koje uzrokuje patnju preživjelim žrtvama i njihovim porodicama i onemogu?ava izgradnju mira, stvaranje povjerenja, poti?e podjele i otežava proces evroatlanskih integracija BiH nastavilo i poslije stupanja na snagu zakona, IGK je Tužilaštvu BiH podnio više krivivi?nih prijava za negiranje genocida u Srebrenici.

31. 08. 2021. IGK je podnio krivi?nuu prijavu Tužilaštvu BiH protiv ?lana Predsjednoštva BiH Milorada Dodika za njegovo kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici. 

15. 10. 2021. IGK je podnio Tužilaštvu BiH krivi?u prijavu protiv Željke Cvijanovi?, predsjednice bh. entiteta RS zbog kršenja zakona o zabrani negiranja genocida, kao i zbog pokušaja rušenja ustavno pravnog poretka BiH, te narušavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi?e nezavisnosti i me?unarodnog pravnog subjektiviteta BiH. 

10. 11. 2021. IGK je podnio krivi?u prijavu Tužilaštvu BiH protiv Marka Ivasa, novinara novinske agencije Tanjug zbog negiranja genocida u Srebrenici tokom intervjua s tadašnjim predsjedavaju?im Predsjedništva BiH Željkom Komši?em. 

13. 12. 2021. IGK je zajedno sa udruženjem ‘Žene žrtve rata’ podnio krivi?u prijavu Tužilaštvu BiH protiv Milorada Dodika, ?lana Predsjedništva BiH. Krivi?na prijava je podnešena jer se Milorad Dodik nalazi na ?elu antibosanske koalicije koju ?ine zvani?ni organi entiteta RS koji putem javnih dužnosnika SNSD-a i njihovih partnera koji su izabrani u institucije tog entiteta, aktivno provode, davno i sistemski smišljen plan tihe secesije, odvajanje entiteta iz suverene vlasti države BiH. 05. 05. 2022 IGK je podnio krivi?nu prijavu Tužilaštvu BiH protiv novinara Radio-televizije bh. entiteta RS Danijela Simi?a zbog negiranja genocida u Srebrenici.

Dvije godine od stupanja na snagu Zakona nema niti jedne podignute optužnice za negiranje genocida, zlo?ina protiv ?ovje?nosti ili ratnih zlo?ina utvr?enih pravosnažnim presudama me?unarodnih i nacionalnih sudova Kao podnosilac prijava IGK nema nikakvu informaciju šta se dešava sa našim prijavama. Smatramo to nedopustivim, nehumanim, anticivilizacijskim. Indolentan odnos Tužilaštva BiH prema krivi?nim prijavama za genocid ruši ugled pravosudnog državnog sistema i ne ide u prilog boljoj budu?nosti države BiH.

U povodu godišnjice Inckovog zakona pozivamo Tužaštvo BiH da navedene i druge prijave hitno i prioritetno obradi i da, ukoliko postoji osnovana sumnja, podigne optužnice. I ako se negiranje genocida u Srebrenici zna?ajno smanjilo u prvoj godini od po?etka zakonske zabrane umanjivanja i negiranja ratnih zlo?ina, želimo još jednom upozoriti pravosu?e BiH, druge nadležne institucije, Kanadu i me?unarodnu zajednicuda da je u toku organizovana, sistematska zaštita zlo?inaca i negatora zlo?ina. IGK nastavlja svoju misiju u borbi za istinu i pravdu, u borbi protiv organizirane sabotaže progona ratnih zlo?inaca i negatora zlo?ina. Kontinuirano ?emo alarmirati javnost o negatorima genocida i odnosu pravosudnih organa prema njima.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: