Naučna istraživanja

Povodom 19. godišnjice od otvorenja novog Starog mosta.

23. 07. 2023.

Povodom 19. godišnjice od otvorenja novog Starog mosta.

Ako žrtva zaboravi rušenje mosta mira osu?ena je na to da joj se ponovi agresija i genocid. Iz mostarskog urbicida ?ovje?anstvo još uvijek ima mogu?nost izvu?i historijsku pouku i poruku, te osigurati bolju budu?nost za sve nas, mada je rušenje mosta mira, koga je generirao ekstremni hrvatski nacionalizam i na kostima ubijenih žrtava pokušao inaugurati paradržavu Herceg Bosnu, pokazao, nažalost, ogromno negativno iskustvo.

Baš zato, danas je više nego ikada, kada zlo?ini protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava postoje u svijetu, potrebno formirati i ja?ati historijsku svijest o mostarskom urbicidu što zahtijeva da ?uvamo sje?anje kao i da se procesuiraju svi oni koji su odgovorni za strašno rušenje spomenika mira.

Sveti je zadatak intelektualaca i odgovornost istraživa?a da nau?no istražuju mostarski urbicid na ?emu se temelji istina i maksimalno sužava prostor za sve i bilo kakve aktuelne i potencijalne falsifikate, manipulacije i laži. Mi imamo svetu dužnost sprje?avanja ponovnog bu?enja zastrašuju?ih zlo?ina?kih duhova.

Negiranje mostarskog urbicida je radikalno ne?ovje?an i apsolutno podao koncept. Zato pozivamo sve prijatelje istine i pravde, sve borce za zaštitu ljudskih prava i sloboda na akciju protiv negiranja mostarskog urbicida. Ne zbog mržnje, ve? zbog uspješnog suzbijanja svih vrsta diskriminacija i opresija kako bi se svijetu pokazalo da zlo?inac nema šanse.

Zauzimamo se za ljudska prava i ljudsko dostojanstvo borbom protiv negiranja mostarskog urbicida.

Emir Rami?
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: