Naučna istraživanja

Na današnji dan, prije 30 godina, nastala je jedna od najpoznatijih fotografija Sarajeva pod opsadom.

25. 07. 2023.

Na današnji dan, prije 30 godina, nastala je jedna od najpoznatijih fotografija Sarajeva pod opsadom. 

Vije?nica je i simbol ?ovjeka i civilizacije.
Na današnji dan, prije 30 godina, nastala je jedna od najpoznatijih fotografija Sarajeva pod Opsadom. Napravio ju je španski fotoreporter Gervasio Sanchez u Vije?nici. “U nedjelju 25. jula 1993. godine ušao sam u biblioteku Sarajeva oko 9.30 sati ujutro i snimio ovu fotografiju koja simbolizira uništavanje kulturnih mostova me?u zajednicama. Pisac Juan Goytisolo ga je definisao kao memoricid”.
Španac Gervasio Sánchez jedan je od najpoznatijih fotoreportera na svijetu. Izvještavao je iz Bosne i Hercegovine od po?etka do kraja agresije i autor je jedne od najpoznatijih fotografija iz opkoljenog Sarajeva. Rije? o fotografiji sarajevske Vije?nice, tada zapaljene i uništene Nacionalne biblioteke, kroz ?ije se ruševine prolama nestvaran zrak svjetlosti. Ta je Sánchezova fotografija danas izložena u nekoliko muzeja svijeta.
Fotografija je prvi put objavljena uz tekst Juana Goytisola Cuaderno de Sarajevo (Sarajevska bilježnica), kojeg je on napisao u El Paisu. Onda je objavljena u nekoliko drugih svjetskih novina i izazvala je veliko iznena?enje. Sam Juan Goytisolo govorio je o ‘pam?enju’ i analizirao da je to što se dogodilo s bibliotekom uništavanje sje?anja. Jer, šta je bila sarajevska biblioteka? To je bilo mjesto gdje su bili povezani svi mostovi suživota izme?u razli?itih kultura, izme?u razli?itih religija. Ta fotografija je jasan primjer ‘memoricida’. Oni koji žele okon?ati suživot uništavaju bit života, a to je kultura. Prije fizi?kog ubijanja gra?ana ubijaju mostove koji povezuju, ubijaju kulturu. A u toj biblioteci pohranjena je bosanska kultura.
Vije?nica je i simbol ?ovjeka i civilizacije. I barbarski srušena i ljudski obnovljena Vije?nica poru?uje svim agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad gra?anima BiH da je država BiH uvijek uspijevala pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Zato oni koji su zapalili Vije?nicu zapravo palili su povijest Sarajeva, tradiciju i kulturu države BiH koja je ?uvana u Vije?nici. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog zlo?ina agresije i genocida palitelji Vije?nice i rušitelji države BiH ?e vje?no ostati na smetljištu historije.
Do danas brojni vlastodršci širom svijeta nisu shvatili da snagu misli i duha, bilo u obliku pisane rije?i ili izraženu nekim drugim umjetni?kim jezikom, nije mogu?e izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage bosanskohercegova?ke države.
Obnova Vije?nice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada ne?e nadvladati. O tome Sarajevo i BiH mnogo znaju i tu svoju pri?u nikada ne?e prestati prenositi generacijama koje dolaze. Vije?nica ostaje simbol kulture, historije, tradicije i pam?enja za sve ljude zemlje BiH, za sve ljude svijeta, za sve civilizacije.
Institut za istraživanje genocida, Kanada se zahvaljuje svim generacijama koje su brižno ?uvale i sakupljale svjedo?anstvo o zemlji i državi BiH, njenom postojanju, historiji, kulturi i tradiciji, mole?i ih da sa?uvaju ovo neprocjenjivo blago. Ne zaboravite, pamtite, opominjite! Ne u ime mrženje, ve? u ime bolje i sretnije budu?nosti.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: