Naučna istraživanja

Institut za istraživanje genocida Kanada podsje?a da krivi?no djelo genocida može biti izvršeno kako za vrijeme rata, odnsono agresije , tako i u miru

Institut za istraživanje genocida Kanada podsje?a da krivi?no djelo genocida može biti izvršeno kako za vrijeme rata, odnsono agresije , tako i u miru. Vlasnikapekare Manja svojom objavom podsti?e na novi genocid. Dr. Gregory Stanton razvio je faze u izvršenju genocida. Poruke vlasnika manje mogu se svrstati u 5. fazu dehumaniziranja i polariziranja koja glasi:

“Jedna grupa negira ljudskost i humanost druge grupe.  ?lanovi targetirane  se izjedna?avaju sa životinjama, gamadima, insektima ili bolestima. Dehumanizacija pobje?uje normalnu ljudsku odbojnost prema ubistvu. U ovoj fazi, propaganda mržnje u štampi, na radiju  i u društvenim medijima se koristi za ocrnjivanje grupe žrtava. Može se ?ak uklju?iti i u školske udžbenike. Indoktrinacija priprema put za podsticanje. Ve?inska grupa se u?i da drugu grupu smatra neljudskom, pa ?ak i stranom svom društvu. Oni su indoktrinirani da vjeruju da nam je bolje bez njih. Nemo?na grupa može postati toliko depersonalizovana da im se zapravo daju brojevi, a ne imena, kao što su Jevreji bili u logorima smrti. Oni su izjedna?eni sa prljavštinom, ne?isto?om i nemoralom. Govor mržnje ispunjava propagandu službenog radija, novina i govora.

 U cilju borbe protiv dehumanizacije, poticanje na genocid ne treba miješati sa zašti?enim govorom. Genocidnim društvima nedostaje ustavna zaštita za proturje?ni govor i treba ih tretirati druga?ije od demokratija. Lokalni i me?unarodni lideri trebali bi osuditi upotrebu govora mržnje i u?initi ga kulturno neprihvatljivim. Lideri koji poti?u na genocid trebaju biti procesuirani pred doma?im sudovima. Trebalo bi im zabraniti me?unarodna putovanja i zamrznuti njihove strane finansije. Radio-stanice mržnje trebaju biti ometane ili ugašene, a propaganda mržnje i njeni izvori zabranjeni na društvenim mrežama i internetu. Zlo?ini iz mržnje i zlo?ini trebaju biti odmah kažnjeni.

Dehumaniziranje kroz ovakve poruke predstavljaju ugrožavanje i vrije?anje dostojanstva Bošnjaka, što automatski dovodi do polariziranja-poruke ekstremizma u cilju etiketiranja”.

https://www.genocidewatch.com/tenstages

Osnovna misija Instituta za istraživanje genocida Kanada je borba protiv genocida kako u ratu, agresiji, tako i u miru.

Vijesti: