Naučna istraživanja

Poruka Milovanu Bjelici protiv koga je Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} podnio krivi?nu prijavu zbog glorifikovanja presu?enog ratnog zlo?inca Radovana Karadži?a.

Poruka Milovanu Bjelici protiv koga je Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} podnio krivi?nu prijavu zbog glorifikovanja presu?enog ratnog zlo?inca Radovana Karadži?a.
Danas stotine osoba koje su po?inile zlo?ine u BiH radi na vrlo važnim pozicijama u državi. Ovakav neprihvatljiv, krajnje neodgovoran i cini?an odnos bosanskohercegova?ke države i njenog civilnog društva ali i me?unarodne zajednice koja je u Daytonu napravila eksperimentalnu državu, je poniženje ne samo žrtava agresije i genocida, ve? poniženja ?ovjeka i civlizacije uopšte, poniženja istine i pravde. Ratni zlo?inci nisu samo na slobodi, ve? se nalaze na odgovornim državnim pozicijama što poga?a svakog normalnog ?ovjeka i proizvodi veliku zabrinutost boraca za istinu i pravdu, udaljava državu BiH od normalne države, stvara nesigurnost u regiounu i opasno ugrožava mir i stabilnost. Udruženi zlo?ina?ki poduhvat Miloševi?eve velikosrpske agresija na BiH, bio je poniziti, silovati i biološki istrijebiti ?itav jedan narod. Na tome se radilo i sistematski još uvijek neumorno radi. Nakon što, i pored svih zlo?ina, projekat Velike Srbije nije uspio, postratni period obilježen je kontinuiranim naporima prevrednovanja i minoriziranja stravi?nih zlo?ina, uz medijsko-populisti?ko promovisanje najve?ih zlo?inaca, pa ?ak i onih osu?enih, u “nacionalne heroje”. Tako je otvoreno i sofisticirano poricanje genocida, postao novi strateški zadatak (Memorandum 2) velikosrpske politike. U tom novom srpskom strateškom zadatku vidnu ulogu imaju ratni zlo?inci na slobodi i u vlasti.
IGK ?e nastaviti svoju misiju borbe za istinu i pravdu putem ?injenica na bazi nau?nih istraživaja. Informacija o mladim istraživa?ima je ta?na. IGK u svome Upravnom odboru i posebno Internacionalnom ekspertnom timu ve? sada ima veliki broj mladih istraživa?a. Naš cilj je da okupimo što ve?i broj mladih istraživa?a koji ?e postati lideri u oblasti istraživanja genocida ne samo u BiH, ve? u svijetu, koji ?e postati lideri u borbi za zaštitu ljudskih prava i sloboda svugdje gdje su ugrožena. I još jedan važan cilj namjeravamo umrežiti, odnosno uvezati sve mlade istraživa?e. Tako ?emo stvoriti ljudski potencijal spreman da se uhvati u koštac sa svim negatorima genocida, sa svima onima koji na bilo koji na?in narušavaju osnovna ljudska prava i slobode. IGK želi kreirati mlade istraživa?ke elite koje ?e brzo i adekvatn odgovoriti na sve izazovnija ugrožavanja ljudskih prava i sloboda kako u Sjevernoj Americi, tako i u svijetu uopšte.

Vijesti: