Naučna istraživanja

Ovo je sedam zaklju?aka iz Rezolucije o Srebrenici o kojima ?e se raspravljati na Generalnoj skupštinu UN-a

Ovo je sedam zaklju?aka iz Rezolucije o Srebrenici o kojima ?e se raspravljati na Generalnoj skupštinu UN-a

 

- Generalna skupština odlu?uje da 11. juli proglasi Me?unarodnim danom sje?anja na genocid u Srebrenici koji ?e se obilježavati svake godine

 

- Bez rezerve osu?uje svako poricanje genocida u Srebrenici i poziva države ?lanice da sa?uvaju utvr?ene ?injenice, uklju?uju?i i one kroz obrazovni sistem u cilju spre?avanja revizionizma i pojave genocida u budu?nosti

- Bez rezerve osu?uje radnje koje veli?aju osu?ene za ratne zlo?ine, zlo?ine protiv ?ovje?nosti i genocid, uklju?uju?i i one odgovorne za genocid u Srebrenici

- Isti?e važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici

- Poziva sve države da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza prema Konvenciji o spre?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida, kako je primjenjivo i u me?unarodnom obi?ajnom pravu o spre?avanju i kažnjavanju genocida

- Traži od generalnog sekretara da uspostavi program informisanja pod nazivom "Genocid u Srebrenici i UN" po?evši sa aktivnostima za 30. godišnjicu 2025. godine

- Poziva sve države ?lanice, organizacije sistema UN-a, druge me?unarodne i regionalne organizacije i civilno društvo, uklju?uju?i NVO da obilježavaju Me?unarodni dan, uklju?uju?i i posebne aktivnosti u znak sje?anja na žrtve genocida 1995. godine u Srebrenici.

Vijesti: