Naučna istraživanja

IGK Rezolucija u GS UN

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} u sklopu aktivnosti oko rezolucije Generalne skupštine UN o genocidu u Srebrenici je dobio upit od mnogobrojnih institucija širom svijeta da li postoji dokument u kome politi?ke strukture entiteta RS priznaju genocid u Srebrenici.

IGK je poslao sljede?i dokument institucijama ali i ambasadorima u UN više od 60 država u svijetu.

Radi se o sljede?em dokumentu:

Izvještaj Komisije za istraživanje doga?aja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. (u daljem tekstu Komisija za Srebrenicu) koju je formirala jvlada bosanskohercegova?kog entiteta Republike Srpske (RS). 

Komisija je na osnovu vlastitih rezultata istraživanja, kao i istraživanja Me?unarodnog krivi?nog tribunala za bivšu Jugoslaviju {ICTY} (presuda Radislavu Krsti?u), utvrdila da je u doga?ajima u i oko Srebrenice nad Bošnjacima izvršen genocid i drugi zlo?ini protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava.

ISTINA o "doga?ajima u i oko Srebrenice

od 10. do 19. jula 1995” (Rezultati istrazivanja Vlade Republike Srpske 2004. - 2005. godine)

http://instituteforgenocide.org/bs/vlasti-entiteta-rs-prihvatile-su-jos-2004-da-je-rijec-o-genocidu/

Vijesti: