Podrške plemenitih

Dina B

Naš dragi akademik danonoćno se bori i radi na tom postignuću. Istina je spora ali dostižna. 
Na žalost za Calgary još treba dosta iskrenog rada kako bi došli do proklamacije i u ovom gradu.
Još jedna pozitivna stvar je da u školama u cijeloj Kanadi uključujući i Kalgari u programu rada se izučava genocid u Srebrenici.
Dina Becic

Vijesti: