Podrške plemenitih

Halilović Senahid

 

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je jedinstvena organizacija na ovim prostorima (U.S.A i Kanada), koja zaista okuplja sve Bošnjake, bez obzira na vjersko ili političko opredjeljenje, starosnu dob ili pol. Stekao sam utisak, da je to organizacija koja je spona izmeÄ‘u ostalih Bošnjackih organizacija, koje rade u cilju osvješÄ‡ivanja bosnjačkog bića. Doživila je nagli uspon napornim radom(uz pomoć drugih  zajednica ili pojedinaca) sa svoim upravnim odborom, na čijem čelu je bio prof. Emir Ramić. Tada se potpuno dala na raspolaganje Bošnjacima ovog dijela dijaspore, kako bi njima  pokazala put  da ostvare svoja prava, njeguju dugotrajnu tradiciju, zaštite svoje interese, kako ovdje tako i u Bosni i Hercegovini. Mislim da je bila dovoljno zrela da postane krovna organizacija i spona svih nevladinih organizacija, političkih partija  i drugih kako bosnjačkih tako i probosanski orjentisanih organizacija bosanske dijaspore ostatka svijeta, kao i njihova konekcija s Bosnom i Hercegovinom. Time bi Bošnjaci Sjeverne Amerike postali još značajniji i važniji faktor, a samim tim i Bosna i Hercegovina bi imala korist neizmjernih vrijednosti.  Rad Kongresa na čelu  Emirom Ramićem  doživio je veliki uspon. Vaš rad i rad Kongresa je neupitan u pozitivnom smislu. 


Osmrtnicama ba

Vijesti: