Podrške plemenitih

Ismail Smajlović, Vojni muftija

 

Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da sam imao priliku upoznati Vas i saraÄ‘ivati u pripremi programa Tradicionalnog susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. Od susreta sa Vama i saradnicima u Torontu 2005. godine više pratim rad Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Vas doprinos afirmaciji tradicije Bošnjaka u Dijaspori i aktivni poticaj pozitivnih političkih procesa. Vjerovatno postoje značajniji projekti, ali moje sjećanje pamti kampanju iz 2005. godine za status Srebrenice i brigu o preživjelim u genecidu, ili, Deklaraciju Kongresa povodom presude MeÄ‘unurodnog suda u Hagu, februara 2007. godine i drugo... Sa bolom sam primio vijest da su odreÄ‘ena neslaganja u rukovodstvu Kongresa uzrok vašeg povlaćenja i to odašilje negativnu  kampanju o Vašem doprinosu. Oni koji šire negativnu kampanju o Vašoj ulozi rade više štetan posao sebi i drugima nego Vama. Molim Vas,naÄ‘ite  snage da podnesete iskušenja. Duboko se nadam da čete naći snage da podnesete teret iskušenja pred Vama. I ponovo, molim Vas, naÄ‘ite snage da podnesete iskušenja. Projekti su vodilja za pobjedjujući tim koji svoj rad temelji na čvrstim principima. Vrijeme prolazi, ljudi su smrtnici, a dobra djela traju. Postovani profesore Ramiću! Moje riječi podrške  Vama u dobrim poslovima su najmenje što mogu izraziti u ovom trenutku i na ovaj način. Ostajem u uvjerenju za dobro koje ste učinili da će otvoriti svjetlije  stranice, Vama, saradnicima i svim razboritim dobročiniteljima. Primite riječi podrške.

 

Vijesti: