Podrške plemenitih

Esad

Potpisujem svako slovo, svaku rije?, pa i misli koje nisi napisao.
Hvala prvi naš ambasadoru u svijetu. ???????????????

Vijesti: