Podrške plemenitih

Mugdim Karabeg

 

Nisam u početku, prilično dugo, bio u toku dogaÄ‘aja unutar i izvan Kongresa Bošnjaka niti sam znao za rascjep. Tek moje poznanstvo sa Seferom uvelo me je u taj problem. Meni su uvijek teško padale razminice unutar muslimanskih redova kao etničke grupe jer slabe njeno biće. Vas hvale mnogi ljudi kao poduzetnog, inteligentnog i spremnog na akciju. Nisam siguran da li je bilo potrebno podnijeti ostavku jer to se računa kao pobjeda ,,druge strane,,. Ja se nisam uključivao perom u polemike jer sam prije godinu dana odlučio da se povućem sa spisateljskog terena dok sam još u kakvoj / takvoj snazi, obzirom na godine, blizu sam osamdesete. U svojoj profesiji imao sam serije sudara, polemika, osuÄ‘ivanja itd i toga sam se zasitio. Bio sam aktivan unutar Kongresa i uz proslavu 100 godina Bošnjaka, ali tada su me mnoge stvari razočarale i napunile gorčinama pa sam prekinuo te veze. Ja ne mogu biti konačni sudija izmeÄ‘u sadašnja ,,dva tabora,, Kongresa, ali zbog moje prirode koja uvijek naginje novim, mladenačkim, pametnijim i perspektivnim rješenjima više mi leži ,,cikagoraja,, koja pokazuje ispravne stavova kada je riječ o orijentaciji voÄ‘stva Bošnjaka u SAD i Kanadi koja se ne može svesti samo na religiju vec obuhvatiti sve etničke muslimane i odgajati u smislu graÄ‘anskog, jer to je jedina opcija za Bosnu i Hercegovinu i za muslimane u njoj. Inace vidim da si sklon lirizmu na granici romantizma, barem u plediranjima na naše zajednistvo, jedinstvo i usklaÄ‘enost akcija. Nažalost more je primjera naših svaÄ‘a, razilaženja i udaranja utuka na luk, što pokazuju i cikaške svaÄ‘e oko toga čiji je Kongres. Moj stav je jasan: onog ko daje bolje ideje i suštinu opredjeljenja i akcija, ko je inovator i dalekovidniji od drugih, ko neće miješanje religije i politike na način koji odbija neke ljude dok druge puni uobraziljom da su oni ti koji stvaraju svijet. Izvini na ovome ,,TI,, mlaÄ‘i se od mene, a ono VI uvijek me udaljava na sedam milja od onog koji mi se čini blizak i logičan. 

Vijesti: