Podrške plemenitih

Edin Hasanspahić

 

ÄŒitam vaše članke, izjave, saopštenja isl. i mogu reči da mi se jako dopadaju te da imaju nešto što mi odgovara. Kad kažem ovo mislim prije svega da vaši nastupi imeju nečega revoluicionarnog, nečega što teži promjenama i boljem sutra za sve narode u Bosni i Hercegovini. Ja imam veoma slične stavove kao i vi i težište mog političkog ali i svakog drugog promišljanja je da Bosna i Hercegovina treba da bude decentralizovana, graÄ‘anska republika u kojoj će živjeti pod jednakim uslovima svi njeni graÄ‘ani. Preferiram ljudske slobode i prava i da se okrenemo ekonomskom prosperitetu a ne da se koncentriramo oko nejednakosti te da na tom fonu i platformi dobijamo izbore a narod sve siromašniji i u intelektualnom i idejnom beznaÄ‘u. Narodu treba ideja, samopouzdanje, kvalitet, rad, mogućnosti isl.  Ja nisam politički angažovan ali u nekoj budućnosti mislim o tome a sve u cilju da se ostvare neke moje ideje za koje smatram da su napredne i u skladu s potrebama i zahtjevima modernih demokratskih zemalja ali i naroda tj. graÄ‘ana u Bosni iHercegovini.  Zanima me da li ste vi politički orjentirani na neku političku partiju, stranku ili opciju u Bosni I Hercegovini ili da li ste bliski nekoj od političkih opcija. Ako jeste onda će me te malo zbuniti jer mislim da u Bosni I hercegovini trenutno nema političke ideje koja bi ostvarila ono što sam naprijed rekao. Naravno i politička i druga klima u Bosni I Hercegovini, regionu i šire nije baš naklonjena ali je mi moramo mijenjati i usklaÄ‘ivati s potrebama i interesima kao što sam naprijed i rekao. Naša orjentacija treba biti evropska i demokratska i da mislimo i na naše okruženje i našu stvarnost iz koje ne možemo izaći i koju moramo razmatrati faktički u kontekstu svega što želimo i hoćemo.  Mislim da bi bilo dobro da ovakav jedan Kongres, tijelo, organizacija kao što ste vi treba da pokrene neke političke inicijative u konkretnom smislu organiziranja i djelovanja s konkretnim rezultatima i potezima. Ja mislim da se to može. Mislim da u svemu trebamo preferirati naše dokazane prijatelje SAD i Kanadi i od njih tražiti pomoć.

 

Vijesti: