Podrške plemenitih

Nihad Filipović

 

Ja nemam i nevladam svim potrebnim informacijama, e da bih se mogao mirne savjeti opredjeljivati po svim pobrojanim segmentima Vašeg angažmana. Općenito mogu reći da sam uvjeren, jer sam svih ovih godina pratio putem interneta Vaš rad za bošnjačku dijasporu, Vaša zalaganja za neku novu i pravedniju Bosnu i Hercegovinu i Vaše neumorno zalaganje i borbu protiv zaborava, na putu istine i raskrinkavanja kolosalnog zločina počinjenog nad narodima Bosne i Hercegovine, a posebno, ciljano i iznad svega nad Bošnjacima; Dakle, općenito mogu reći da u Vama vidim jednog istinski osviješcenog Bošnjaka, koji meÄ‘utim i pored svog strasnog angažmana za pravednu bošnjačku stvari, nije sebi dopustio prijeći liniju dobra i zaboraviti i odstupiti od bosanskog i bošnjačkog načela tolerancije.
Naravno i takav bili ste, a pretpostavljam i ostaćete meta ekstremista raznih "boja", a jasno, posebno i iznad svega, meta četništva, tog krvnog neprijatelja Bosne, Bošnjaka i bošnjaštva. Znam da se meÄ‘u našim ljudima vani rijetko sreću osobe Vaše energije i Vaše predanosti i istrajnosti. Kamo sreće da takvih poput Vas imamo više i vani i u domovini. 

Vijesti: