Podrške plemenitih

dr. Ahmed Pašić

 

Ne znam, šta se je tačno dešavalo na  susretima Bošnjaka u St. Louisu. Nisam bio tamo i zato nemam prava da bilo šta kažem. Vama samo poručujem: budite i dalje aktivni jer vas trebamo. S ovom ostavkom ste sačuvali obraz i dostojanstvo, a to je danas rijetka vrlina. 


Osmrtnica

Vijesti: