Podrške plemenitih

mr. Tihić Mirza, doktorant ekonomije

 

ÄŒuo sam izreku, ko se previše bavi sitnim stvarima od njih nemože da vidi velike i ozbiljne stvari. Nažalost još nisam imao priliku da upzonam profesora Emira Ramića lično, ali mogu reći da sam upoznat sa njegovim radom za bolju budućnost Bošnjaka i da je on hvala Bogu čovjek koji vidi velike i ozbiljne stvari. Ne samo da ih vidi već se njima bavi. One su mu prijoritet. Danas kada čitav svijet ulazi u doba globalizacije Bošnjaci trebaju lidere, vizijonare, a pogotove ljude koji se ne boje zasukati rukave i implementirati te ideje i vizije ka boljoj budućnosti Bošnjaka na Balkanu kao i u dijaspori. Profesor Ramić je kroz Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike zajedno sa  timom napravio jaku platformu za borce jedinstvene Bosne i hercegovine na globalnom nivo. Nadam se da čemo svi koji smatramo Bosnu i Hercegovinu kao domovinu preći preko 'mali' stvari, preći preko individualizma i ujediniti se zajedno sa prof. Ramićem u borbi za bolju budućnost Bosanaca i Hercegovaca kao i Bošnjaka širom svijeta.   Nadam se da će te svoj rad nastaviti dalje i ako trebate pomoć molim vas javite. 

Vijesti: