Podrške plemenitih

Fuad Djidic, bh diplomata, Tokyio, Japan

 

Ne znam koji su tvoji sadašnji planovi aranžmani sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike. Sada je makar jasno koliko si bio neumoran i iskren u svom angažmanu. Ne vjerujem da je ovaj tvoj odlazak zapravo - konačan. Biti će značajno za naš narod i našu domovinu ako se jednog dana opet vratiš. 

Vijesti: