Podrške plemenitih

Jasmin Odobasic

Kad se tiče napada kojima ste Vi izloženi od strane naših ljudi pa to Vas ne treba da iznenadi niti zabrine. Ko god je pokušao da nešto uradi za opće dobro kod nas Bošnjaka odmah su se našli kritizeri koji, gle apsurda, uglavnom ne rade ništa u korist naroda, a smetaju im oni koji rade.

Sjećam se riječi mog Omera Pobrića koji reče: ,, Nas Bošnjake prati prokletstvo da smo mi dobri jedino na tabutu”. Ipak i Vi i ja i mnogi drugi dobri Bošnjaci moramo nastaviti raditi u interesu našeg naroda jer malo nas je ostalo da bih zbog poteza nekih moralnih nakarada zaboravili na taj narod. Ja to mogu i hoću, a Bog sve zna…

Uostalom kad pročitate moju knjigu shvatit ćete da su naši mrtvi danas izloženi možda većoj agresiji nego živi. Logično je da zločinci ne žele da se nestali pronalaze jer ih oni vode pred sud, medutim meni je čudno da danas traženje nestalih i ekshumacije opstruiraju i spriječavaju naši Bošnjaci više nego Srbi ili Hrvati.

 

Jasmin Odobasic

Vijesti: