Podrške plemenitih

Inicijatori Otvorenog Apela

 

OTVORENI APEL STOTINU

bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora.

naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore,

 

 

 

Mir u Bosni i Hercegovini

Mir u Europi                                                                                                  

 

 

Polazeći od izuzetno značajnog uključivanja bosanskohercegovačke dijaspore {organizacija i pojedinaca} u proces realizacije i implementacije zacrtanih stavova u jednom od do sada

najvažnijih dokumenata za bolju budućnost Bosne i Hecegovine, Apela bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora. naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore, za ubrzanu obnovu cjelovite, multietničke, funkcionalne, održive, prosperitetne i europske države jednakopravnih graÄ‘ana i ravnopravnih naroda

demokratske Bosne i Hercegovine, Inicijatori – Potpisnici Apela izdaju sljedeće:

 

 

                                                   OVLAŠTENJE

 

Profesoru Emiru Ramiću, Direktoru Instituta za istraživanje zločina genocida Kanada (IRGC),

 

Ovlaštenje se izdaje u svrhu:

 

1.   Koordinacije rada sa organizacijama u bosanskohercegovačkoj  

dijaspori po pitanju Apela.

 

2.   Razmatranje teksta Apela i njegovo prihvatanje od strane članstva          

       navedenih organizacija pod tačkom (1).

 

3.   Ovlašteno prezentiranje Apela, u ime stotine intelektualaca iz

      Bosne i Hercegovine i bh-dijaspore i šest vanstranačkih  

      organizacija bh - civilnog društva izvršnoj i zakonodavnoj političkoj

      vlasti država u kojoj djeluju organizacije bosanskohercegovačke

      dijaspore.

 

4.  Prezentiranje Apela sredstvima informisanja bosanskohercegovačkog

     porijekla u dijaspori.

 

5.  Prezentiranje Apela sredstvima informisanja u državama u kojima

     djeluju organizacije bosanskohercegovačke dijaspore.

 

U cjelokupnoj prezentaciji i promociji Apela u inostranstvu i zemlji treba isticati da je glavni uzrok nazadovanja i propadanja države Bosne i Hercegovine činjenica da je u Daytonskom sporazumu legalizirana nasilna nacionalistička podjela zemlje, čime je maksimalno ugrožen hiljadugodišnji, multietnički i multikulturalni, zajednički život svih graÄ‘ana, naroda i nacionalnih manjina. Istovremeno su ugraÄ‘eni kvazi ustavni mehanizmi za unutarnju mirnodopsku razgradnju države, umjesto njene reintegracije, što je put ka novoj ratnoj

kataklizmi na ovom balkanskom, politički trusnom području.

 

Zato vladajuće nacionalističke snage ne mogu naći pravi izlaz iz sadasnje sve dublje kritične situacije u zemlji. Izlaz se sastoji u Novom Ustavu za obnovu cjelovite, multietničke i funkcionalne države, koji će biti korjenito i principijelno drugačiji od ratom nametnutih rješenja u Daytonskom sporazumu i biti zasnovan na modernim europskim standardima za

višenacionalne države i zaštitu ugroženih ljudskih prava.Da bi se usvojio takav moderan Ustav treba donijeti Zakon o pripremi novog ustava i formiranju Ustavnog konventa,  u kome će biti ravnopravno uključeni, pored predstavnika vladajućih političkih partija, i

predstavnici civilnog demokratskog društva, koje je do sada bilo potpuno gurnuto na marginu društvenih kretanja, unatoč slobodnih izbora.

 

U situaciji dugogodišnjih nacionalističkih monopola u vlasti i medijima za sva tri nacionalna korpusa (Bošnjaci, Srbi i Hrvati) slobodni izbori se koriste i zloupotrebljavaju samo za učvršÄ‡ivanje vlasti nacionalističkih elita i podjelu državnih fotelja, a ne za dobrobit graÄ‘ana. U slučaju spora, bez odlaganja,  treba odluku prepustiti meÄ‘unarodnoj arbitraži, sastavljenoj

od nezavisnih međunarodnih ustavnih eksperata za ustavno pravo, koje će imenovati Upravni odbor PIC-a.

 

Nosilac ovlašÄ‡enja profesor Emir Ramić će po potrebi izvještavati Inicijatore Apela (IA-14) u Sarajevu o postignutim rezultatima

 

 

U ime Inicijatora Apela (IA-14):

 

Prof. dr. Muris Osmanagić, Laureat najveće nagrade za nauku SFRJ-AVNOJ (1982)

 

Akademik prof. dr. Juraj Martinović, Član Akademije nauka Bosne i Hercegovine

 

Akademik prof. dr. Dejan Milošević, ÄŒlan ANUBiH, Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Akademik prof. dr. Vladimir Premec, sekretar odjeljenja humanističkih nauka, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH

 

 

Za informacije kontakt: Profesor Dr. Muris Osmanagić, e-mail: omuris@bih.net.ba, tel: 033 222 697, address: SABNOR, Maršala Tita 9a, 71000 Sarajevo, BiH)

 

Bosnia and Herzegovina, Sarajevo – Canada, Hamilton, February 01, 2011.

 

Vijesti: