Podrške plemenitih

Mustafa

Dragi Emire,

Allah te nagradio i pomogo ti da nastaviš svoju (našu) borbu za slobodu i čast našeg naroda.

Hvala ti na podršci za budućnost naše zemlje i našeg naroda.

Mi idemo dalje do našeg konačnog cilja uz Božju pomoć,  a to je da imamo državu koja će štititi naše pravo na život, vjeru, slobodu, imetak i čast. Mi moramo vratiti povjrenje naših istinskih prijatelja u muslimanskim zemljama, ako Bog da!

Dodik mora shvatiti da se više nikad i ni na koji način ne smije doticati islama i muslimana na ružan i uvredljiv način.

Svi se moramo dignuti u jedan glas da nas dobro čuju i Zapad i Istok da ns ne smiju vrijeÄ‘ati na osnovu naše vjere i nacije, kao što ne smiju vrijeÄ‘ati ni Jevreje. Borba protiv antisemitizma i islamofobije je jedna te ista. To svi moraju shvatiti, posebno naši susjedi sa istočne i sa zapadne strane!

Selam svim Bošnjacima u Sjevernoj Americi. Držite se zajedno i čvrstu uz Allahvovo uže, ato je naše bošnjačko uže koje niko nema pravo prekinuti!

 Selam!

Iskreno vaš reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, vrhovni muftija u Bosni i Hercegoivni, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji-Sandžaku!

Vijesti: