Podrške plemenitih

Alaga D.


Hvala Ti na informacijama koje mi šalješ i ujedno ti čestitam na velikim aktivnostima i anagažovanju za stvari BiH i Bošnjaka. Sretan sam da u svemu tome ima puno i uspjeha, a bit će ga još više, ako Bog dadne.

Alaga Dervisevic

Vijesti: