Podrške plemenitih

Elifa

Profesor Emir Ramić, neumorni neimar bošnjački i bosanskohercegovački. Da li će se iko ikada sjetiti da ovaj veliki čovjek zaslužuje visoko priznanje. Grandiozna su njegova djela, a tako skromna duša.Cijela uzidana u Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Šta god da napišem o njemu, sve se bojim malo je i manje vrijedno od onoga što Emir jeste.

Elifa Kriještorac

Vijesti: