Podrške plemenitih

Ibrahim Osmanbašić, Udruženje književnika Sarajevo

Iako je okean izmeÄ‘u nas, ipak, smo mi veoma blizu! Ljudi od duha, po mom dubokom uvjerenju, imaju izoštrenu intuiciju koja ih vodi putevima - koje je teško i zamisliti kuda sve mogu odvosti čovjeka, a kamo li predvidjeti. Ali - ljude čistog srca i iskrenih namjera prema ljudskom dobru - sudbina ne odvede u očaj i beznaÄ‘e, jer iza njih ostaju njihova djela koja svjedoče - i ko su i šta su! Tako i meni, pored intuitivne naklonjenosti ka Vašem predanom i humanom angažmanu na pitanjima od općeg interesa i dobrobiti, svjedoči Vaš rad da ste se zalagali za sistem - a što znači za harmoniju i red, za institucije i programe, za istinu i pravdu. Kroz historijsko iskustvo takvi angazmani su nailazili na snažan otpor od strane onih čija je moralna strana ličnosti duboko u mulju nečasnosti - jer su lične interese stavili iznad općih. Na žalost naša bosanska i bošnjačka iskustva su puna imena pogaženih i javno iskompromitovanih časnih ljudi - koji su se odvažili da govore istinu i koji nisu bili spremni na slijepoću pri neracionalnim i duboko štetnim aktivnostima - a što je usmjereno ka uskogrudim grupaškim interesima kroz pasivizaciju aktivnosti od općeg interesa. Bosnjački narod, a i cijela Bosna i Hercegovina, ostala bi bez jednog istaknutog borca za perspektive budućnosti - ako bi se Vi povukli iz javnog djelovanja - potisnuti mračnjačkim hirom i pirom. Ako Vi odustanete - neprijatelji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine - slaviće pobjedu - još jednu nečovječnu pobjedu - nad čovjekom, nad Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima. Poštovani gospodine Emire Ramiću - kakva će poruka otići u javnost – Bosni i Hercegovini i Bošnjacima - ako se Vi povučete iz javnog života, gdje ste, smatram, konsolidovali pozitivne trendove u djelovanju i imidža javnih aktivista za opću dobrobit?  Pritisaku mračnjaštva može odoljeti volja pozitivnih konstruktivaca, ali kroz sistem, racionalizam i humanizam, - jer su razlozi duboki a argumenti stameniti, a modaliteti borbe su ispred onih koji su dostojni te borbe - a, ja lično, u te odabrane Vas svrstavam. Treba i mora se zaustaviti trend - da Bošnjačku pamet i lidere - ako ne slome otvoreni neprijatelji slome licemjeri i izrodi tog istog naroda! Jednostavno, ne mogu da vidim budućnost organizacije na čijem ste bili čelu ako njen bivši predsjednik, koji je časno odradio svoj posao, ne uživa ugled i utjecaj u toj organizaciji! Volio bih da kroz nastavak Vašeg javnog - konstruktivnog i racionalnog, stručnog i humanog - angažmana JAÄŒA TRADICIJE KONSOLIDACIJA DIGNITETA JAVNIH LIÄŒNOSTI I NJIHOVOG ANGAŽMANA - u čemu se kao narod povjesno, a i aktuelno, ne možemo pohvaliti, tj. to nam je jedna od vitalnih slabost na koju neprijatelj računa. Za mene je ne prihvatljivo da svijest bude rob bezumlju - a da kompromisi i ustupci budu povjesni koncept i strateško opredjeljenje! I na kraju, uvaženi gospodine Ramiću, rekao bih jednu svoju slobodnu misao, koja je proizašla kao spoznaja iz praćenja svega šta nam se dogaÄ‘a a gdje ima mnog toga što nas upućuje na zabrinutost i oprez  - Vaš angažman kao bivšeg predsjednika podjednako je bitan, ako ne i važniji, danas i sutra, kao i kada ste bili na čelu Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike! - a ja hoću da vjerujem da će se negativne trendovi nadvladati pozitivni! Sve što Vam mogu pomoći, ako tako smatrate, - očekujem da se obratite bez oklijevanja - kao što sam se i ja Vam obraćao, a naše udruženje će nastaviti da gradi mostove izmeÄ‘u matice i dijaspore, u granicama raspoloživih mogućnosti. 

Osmrtnice

Vijesti: