Podrške plemenitih

M. Duratovic

Emire, nadam se da si dobro i zdravo i da će mo još dugo godina imati priliku da nam budeš uputa i primjer istrajnosti u ovoj našoj borbi za vječito dokazivanje već dokazane istine i očuvanja sjećanja na počinjeni genocid u Prijedoru.

M. Duratovic

Vijesti: