Podrške plemenitih

Akademik prof. dr. Esad Duraković

 

Žao mi je zbog Vaše ostavke. Pročitao sam njen tekst i ne vidi se iz toga teksta šta je razlog ostavci. Nadam se da nije neki raskol meÄ‘u Bošnjacima - to bi bilo najgore, jer jedinstvo nam je najvažnije. Mi se mnogo uzdamo u potporu naše dijaspore, posebno u Sjevernoj Americi kao najmočnijoj zemlji svijeta, jer našoj zemlji još uvijek prijete veoma velike opasnosti. Od srca Vam zelim dobro zdravlje i uspjeh.  Znam  da je bošnjačka dijaspora u Sjevernoj Americi veoma aktivna, angažirana, čini mi se i dobro organizirana, što jest uvjet za efikasno pozitivno djelovanje. Vasa elektronska pošta mi je redovno stizala. No, u svakom slučaju, moj sud u Vašem radu, makar i na temelju onoga što sam do sada kazao, veoma je pozitivan. Šta više, ja sam Vam zahvalan za konstantan i čvrst angažman za prosperitet Bosne i Hercegovine i izražavam poštovanje za Vašu razloznu brigu o /još uvijek neizvjesnoj/ budućnosti Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Da budem sasvim otvoren - mnogo puta sam, čitajući vašu elektronsku poštu, mislio o tome kako je vaša samosvijest u Sjevernoj Americi na višem nivou nego naša u Bosni i Hercegovini, kako ste poltički zreliji i odgovorniji u vezi s našom sadašnjošÄ‡u i budućnošÄ‡u nego što smo to mi sami u Bosni i Hercegovini. Mi smo u Bosni i Hercegovini, nažalost, veoma razjedinjeni (pogledajte samo fatalnu razjedinjenost naših aktualnih političkih lkidera!), tako da mene kao čovjeka to čini nesretnim, kao intelektualca veoma zabrinutim i kao politički osviješÄ‡eno biće prilićno pesimistićnim. Utoliko mi je više Vaša usrdnost, ustrajnost, čini mi se i organiziranost, bila i ostala dragocjenijom, gotovo impresivnom.  Nema sumnje, Vi ste, uvaženi gospodine Ramiću, dali mnogo od sebe i nadam se da će sjeme koje ste i Vi posijali dati plodove; svi mi pojedinačno i svako u domenu svojih kompetencija moramo uložiti koliko god možemo u prosperitet svoga naroda koji je još uvijek suočen sa opasnošÄ‡u biološkog opstanka, ali pri tome moramo dostojanstveno uvažavaati sve one koji uvažavaju nas. Smatram da Vi jeste čvrsto na tome putu.

Osmrtnice

Vijesti: