Podrške plemenitih

Magistar Mustafa Kustrić

 

Iskreno Vas  molim da u moje osobno ime  prenesete  uvaženom Fatmiru Alispahiću zahvalnost za tekst "Slovo o Emiru Ramiću". Apsolutno se  slažem sa svim njegovim rečenicama  o jednom  velikom čovjeku kao i o siromaštvu naše  duše koja nije sretna u nečijoj veličini. ÄŒesto se sjetim moga uvaženog prof. Ivana Supeka na temu Bosna i Hercegovina intiligencije, gdje isti  izmeÄ‘u ostalog  uvažava mali broj a  uzdiže na pijadestal  prof. Arifa Tanovića.( meÄ‘u nama  prisutan  samo fizički). Koristim  priliku da se  zahvalim prof.Ramiću za sve napisano i učinjeno za naše duše van  granica Bosne i Hercegovine. Neka je isti ponosan  na sve i neka se  prisjeti one stare  Bosanske uzrečice "Za dobrim konjem se  diže samo  prašina". Želim mu puno zdravlja, još  tekstova i još više ljubavi prema našoj jedinoj  domovini Bosni i Hercegovini. Emir  Ramić se uzdigao iz kaljuže bosanske "kasabe" uočavajući strategiju opstanka bosanskohercegovačkog  bića na prostorima Sjeverne Amerike.  Možda to najbolje oslikava Fatmir Alispahić u svom "Slovo o Emiru Ramiću" u bosanskoj dijaspori, broj 54, oktobra 2008. "Do Emira Ramića bošnjačka je dijaspora u semantičkom poimanju bila skup izbjegličkih zavžljaja i trauma, bez kompasa i nacionalnog usmjerenja". Ramićev rad predsjednika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike je ustvari borba za opstanak tog bića na ovim prostorima Sjeverne  Amerike. On hrabro ustaje a i "čini mi se" usamljeno se bori protiv kanadskog nacionalnog  "heroja" Lewis  Mckenzie, tražeći pravdu za sve obešÄašÄ‡ene majke i sestre Bosne i Hercegovine.  Ako  znamo da Emir ima pasoš iste države kao i Mckenzie, to mu daje još veći značaj u toj neravnopravnoj borbi. On veličanstveno naziva generala pokroviteljem  bosnicida, pokušaja totalnog unistenja Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. U moje  osobno me, hvala Ramiću za sve učinjeno i ono što će u budućnosti učiniti za svoj i moj narod. 


Osmrtnica

Vijesti: