Podrške plemenitih

ER

U godini u kojoj se navršava 20 godina od genocida u Srebrenici bilo je vrlo važno izboriti se za uklanjanje ponižavajučeg naziva za vojne mete. Na ovaj način kanadski Bošnjaci su dokazali da su politički subjekat u Kanadi, da se znaju boriti i izboriti za svoje nacionalne interese, da su prihvatili tranziciju u kanadski društveni sistem uz istovremeno organizovano, kolektivno, demokratsko suprostavljanje asimilaciji u cilju očuvanja i jačanja duhovne, nacionalne i patriotske komponente njihovog bića i da imaju odličnu saradnju sa kanadskim državnim organima.

U našoj akciji ostvarili smo odličnu saradnju sa ambasadom BiH u Ottawi, Ministarstvom za vanjske poslove BiH, kanadskim i britanskim državnim organima. Posebno istićem ulogu odreÄ‘enih bošnjačkih intelektualaca koji su svojim pisanjem doprinijeli uspjehu ove akcije. TakoÄ‘e smo imali odličnu saradnju sa članovima Kanadskog parlamenta Paul Dewar i Brian Masse i drugim članovima Kluba prijatelja BiH u Kanadskom parlamentu.

S postovanjem,

Profesor Emir Ramic

Vijesti: