Podrške plemenitih

Americkim prijateljima istine i pravde

Američkim prijateljima istine i pravde - Samo malo vremena vam treba za veliki doprinost istini i pravdi u BiH. Molimo Vas popunite formular i pošaljite pismo svom predstavniku za podršku Rezoluciji o genocidu u Srebrenici u Kongresu SAD.

American friends of truth and justice - Just a little time you need for a great contribution to truth and justice in Bosnia and Herzegovina. Please complete form to send letter to your representative to support the Srebrenica Genocide Resolution in US Congress.

Emir

Vijesti: