Podrške plemenitih

Sanel Fazlić

 

Hvala Vama na vašem radu i trudu u očuvanju bošnjačkog identiteta i napora da se svijetu prikaže istina o Bosni i Hercegovini i samih nas.  Vaš rad će dugo biti dio Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike!  Nemam sumnje da će Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike biti vitalni dio naše borbe za pravdu i našu budućnost te budućnost novih generacija


Osmrtnicama ba

Vijesti: