Recenzije

Za kanadsku monografiju

 

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} artikulira i predstavlja bošnjačke interese te promovira pozitivne aspekte bošnjačkog kulturnog, historijskog, etničkog i vjerskog nasljeÄ‘a, bošnjačke etike i bošnjačkih vrijednosti. Istovrmeno KBSA se zalaže za demokratsku, jedinstvenu i prosperitetnu državu Bosnu i Hercegovinu {BiH} u kojoj će svi konstitutivni narodi i graÄ‘ani živjeti u miru i ravnopravnosti, te za otvoreno, slobodno civilno društvo.Organizovanje KBSA je jedan od najvažnijih koraka u procesu okupljanja i organizovanja sjevernoameričkih Bošnjaka.  KBSA je pokazao da je došlo vrijeme da  američki i kanadski  Bošnjaci odrede svoje potrebe i ciljeve u procesu očuvanja i jačanja njihove narodne, nacionalne i teritorijalne  svijesti u kanadskom Kulturnom mozaiku i američkom Melting potu. Putem KBSA  sjevernoamerički Bošnjaci se odupiri  nametanom zaboravu vlastite narodne, nacionalne I teritorijalne bitnosti i bitisanosti, te definišu svoje vlastito mjesto u kanadskom i američkom društvenom sistemu.  KBSA je trasirao put oslobaÄ‘anja kanadskih i američkih Bošnjaka od kompleksa manje vrijednosti, te trasirao put  Bošnjacima da odlučuju sami o svojoj narodnoj, nacionalnoj i teritorijalnoj sudbini.

Bošnjačka dijaspora u Sjevernoj Americi nije bila takvog obima i takve snage da bi preuzela ulogu predvoditeljskog ili oblikujućeg činioca bošnjačkog biča. Intelektualno malobrojna i nepovezana politički, narodno  i nacionalno dezorijentirana, opterečena paradigmima i rješenjima koja su povijesno već bila prevaziÄ‘ena, bez institucionalnih oblika življenja i djelovanja i bez institucionalne potpore i zaštite, sjevernoamerička bošnjačka dijaspora se borila za goli fizički opstanak. Njena upučenost na znatno brojniju, stariju, ustrojeniju i bogatiju srpsku i hrvatsku diasporu bila je činjenica povjesne zbiljnosti i nužnonosti, iz kojih su se izvodila dodatna cijepanja i podvajanja.

U takvim okolnostima Tajib Pašanbegović u Torontu iznosi historijsku ideju o potrebi formiranja KBSA putem koga sjevernoamerički Bošnjaci trebaju izraziti narodnu, nacionalnu, jezičku, kulturnu i tradicijsku vlastitost u kanadskom i američkom društvu, te dići svoj vlastiti glas u odbranu svojih vlastitih narodnih i nacionalnih interesa. Osnovni ciljevi ove, slobodno možemo reči historijske inicijative su: afirmacija bošnjačkog, bosanskog i islamskog identiteta američkih i kanadskih Bošnjaka; afirmacija multikulturnog, multivjerskog i multietničkog identiteta BiH u američkom Melting potu i kanadskom Kulturnom mozaiku; koordinacija djelovanja svih oblika bošnjačkog i bosanskohercegovačkog organizovanja u Sjevernoj Americi; podsticanje sjevernoameričkih Bošnjaka za njihovu konstruktivnu aktivnost u američkom i kanadskom društvu; lobiranje za bošnjački i bosanski interes u američkom i kanadskom društvu; produkcija bošnjačke i bosanske informativno-lobističke mreže u smislu da se bošnjački i bosanski glas čuje i prepoznaje u američkom i kanadskom društvu.

KBSA nije govorio u ime svih sjevernoameričkih Bošnjaka, ali  se trudio da sve što piše i radi odgovara interesima Bošnjaka u Kanadi i Americi i interesima države BiH. Bošnjaštvo za KBSA je stvarna i jedina nacionalna identifikacija. KBSA se zalaže za samostalnu, nezavisnu, jedinstvenu, demokratsku BiH, te za ravnopravnost, toleranciju i demokraciju svih bosanskih faktora. Iz toga proizilazi Bošnjaštvo kao temeljna i najvrijednija karakteristika BiH. U svojim dokumentima KBSA jasno kaže: "BiH je nedjeljiva povijesna i politička cjelina, a bošnjaštvo je naše jedino nacionalno obilježje".

KBSA je pokušao artikulirati proces razumjevanja bošnjačke vlastitosti i posebnosti. Pri tome posebno se ističe nedostatak unutar bošnjačkih intelektualnih snaga koje bi u jednom nacrtu odredile načela bošnjačke opstojnosti. U tom programu KBSA smatra važnim tri stvari, Prvo, Bošnjaci su svoj nacionalni položaj uvijek razumjevali u dijalektičkom odnosu s bosanskom posredovanošÄu. Drugo, i u najtežim momentima za vlastitu opstojnost, Bošnjaci  ne napuštaju  ideju Bosne i Bosanski duh, kao multidimenzionalne višesložne vjerske, kulturne, nacionalne, i civilizacijske zajednice. Treče, Bošnjaci nikada nisu, s obzirom na narav njihove bosanske ukorijenjenosti pristajali uz ideju nacionalnog ekskluzivizma i produkciji BiH kao jednonacionalne države. Bošnjački krugovi vrijednosti su vjera, nacija, država.    

Na žalost ni poslije agresije na BiH i genocida nad Bošnjacima analize bošnjačkog stanja još nema. Bošnjaci još nisu unutar sebe demokratizovani prema zapadnim načelima, niti moralno ustrojeni prema islamskim načelima. Danas bošnjačko biče opstoji na načelu odanosti pojedincima, a pojedinci ili uske interesne grupe nisu, niti mogu biti osnov jednog društva, jednog naroda, jedne države.

Preduvjet za biološki, politički, kulturni, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka, KBSA vidi u jačanju bošnjačke svijesti i duha. Agresija i genocid nisu uništili duh Bošnjacima, ali taj duh još nije postao bošnjački duh. Nizak nivo nacionalne, teritorijalne i državotvorne svijesti ni danas se nije značajno popravio. KBSA će istrajati na planu bošnjačke samospoznaje, jer znanje sebe znači i znanje drugog, razlučivanje prijatelja od neprijatelja, svoga dobra od tuÄ‘eg zla.

Od 2005 godine u Kanadi je na federalnom nivou registrovan KBSA,Ogranak za Kanadu. U radu KBSA, a posebno u radu njegovog ogranka za Kanadu svojim radom istakao se profesor Emir Ramić, koji se trenutno nalazi na dužnosti predsjednika KBSA, ogranak za Kanadu.

Prije formiranja  KBSA za Bošnjake u Kanadi i Americise se jedva znalo. Sada kanadski i američki Bošnjaci sve više postaju respektabilna snaga.

Pored redovnih aktivnosti na planu lobiranja za bošnjački i bosanski interes, predstavljanja bošnjačkih i bosanskih vrijednosti u kanadskom I američkom društvu, KBSA je posebno bio aktivan u sljedečem:

Osnovni uspjesi KBSA

Najveći uspjeh KBSA je u tome što su kroz isti Bošnjaci u Kanadi i Americi imali priliku da se oslobode kompleksa nepovjerenja u vlastite snage i straha od drugih.

-          Bosanski jezik priznat u Kanadi kao jezik Svijetske kulturne baštine,

-          KBSA je rekao ne fondaciji "The Trillium Foundation" Toronto zbog sramane donacije u iznosu od 75.000 dolara ÄŒetničkom ravnogorskom pokretu Kanada, koji je od tih sredstava izgradio bistu Draže Mihajlovića u njegovoj prirodnoj veličini,

-          KBSA je rekao ne najmultikulturalnijem univerzitetu u svijetu, Univerzitetu Ottawa, Kanada, koji je pokušao formirati mirovne studije na etnički očišÄ‡enom univezitetu u Banja Luci,

-          KBSA je pozvao UN i druge meÄ‘unarodne organizacije da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH,

-          Od akcija KBSA posebno ističemo manifestaciju “Never Again“, povodom desetogodišnjice agresije na BiH na kojoj su u jednoj od najvećih univerzitetskih sala na Univerzitetu u Torontu, pred više hiljada Bošnjaka, Bosanaca i KanaÄ‘ana, najistaknutija svijetska pera govorili o BiH.

-          Upotreba nacionalnog imena Bošnjak u Kanadi,

-          Genocid u BiH se treba izučavati u kanadskim školama,

-          Poslije pet godina intezivnog lobiranja Kanadski parlament jednoglasno usvojio Rezoluciju o genocidu u BiH,

-          Pušten u parlamentarnu proceduru Zakon o genocidu u BiH – Bill -C  – 533,

-          Naučno istračivački projekat Borba protiv negatora genocida,

-          Poziv Darku Trifunoviću da učestvuje na Evropskom kongresu policije je povučen, i njegovo učešÄ‡e je otkazano,

-          SrÄ‘i Trifkoviću, negatoru genocida u Bosni i Hercegovini i propagatoru antimulimanske kampanje, zabranjen ulaz u Kanadu,

-          Naučno istraživački projekat Razum, pravda, ne osveta,

-          Poziv bosanskohercegovačkoj dijaspori u Kanadi da podrži Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu,

-          Povelja Bošnjaka,

-          Otvoreni Apel bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora, naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore,

-          Bošnjački Proglas,

-          Poziv Parlamentu Američke države Teksas da prizna genocid u BiH promjenom usvojene rezolucije koja negira genocid u BiH,

-          Stalna postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava,

-          Genocid u Sarajevu prezentiran KanaÄ‘anima i Kanadskim univerzitetima,

-          Spomen obilježje žrtvama Genocida u Srebrenici u Windsoru, Kanada,

-          Otkazano predavanje Michaela Parentia, negatora genocida u BiH.

Prioriteti Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike

1.
Bošnjaci su narod malen po broju, ali velik po duhu. Zbog poslovične indiferentnosti bošnjačkog naroda, teret očuvanja bošnjačkog identiteta u Sjevernoj Americi pada na 5-6% onih svjesnijih i ponosnijih Bošnjaka. Započet proces bošnjačkog osvješÄ‡enja, koji traje već punu deceniju KBSA će iskoristiti za ponudu sadržaja koji će privući i onih drugih 95% Bošnjaka koji trenutno nisu organizovani u ni jedan od oblika bošnjačkog organizovanja.

2.
KBSA će konkretno raditi na planu očuvanja od negativne asimilacije sjevernoameričkih Bošnjaka i jačanja njihove pozitivne integracije u američko i kanadsko društvo: putem podizanja nivou obrazovanja sjevernoameričkih Bošnjakato je stepen obrazovanja Bošnjaka veći, to je manja mogućnost od negativne asimilacije, neobrazovan čovjek se prepušta neselektivnoj asimilaciji i prihvata sve što mu se nudi u sjevernoameričkim društvima), putem podizanja nivoa bošnjačke svijesti o potrebi uključivanja Bošnjaka u njihove vjerske, nacionalne i patriotske organizacijeto je stepen bošnjačke svijesti o potrebi uključivanja Bošnjaka u njihove vjerske, nacionalne i patriotske organizacije manji, to je stepen od njihove negativne asimilacije veći. U tom smislu KBSA će predložiti otvaranje posebnih specijalizovanih škola bosanskog jezika u kojima će se mladi Bošnjaci obrazovati u smislu kako očuvati bošnjačku kulturu, tradiciju, duhovnost i jezik s jedne strane, dobivati najbolja znanja iz oblasti sekularnih nauka s druge strane, i na kraju na pojedinačnom planu odgojiti superiorne bošnjačke pojedince, koji će biti u stanju ponuditi najbolji model za integraciju Bošnjaka u američko i kanadsko društvo.

3.
KBSA tako želi produkovati superiorne bošnjačke lidere koji će bez kompleksa niže vrijednosti o pripadnosti manjinskoj naciji, voliti svoje, cijeniti drugo, biti superiorni pojedinci-intelektualci, biti integrisani u sve djelove američkog i kanadskog društva, sposobni da aktivno kreiraju budućnost američkog i kanadskog društva.

4. Ž
ivimo u dinamičnom vremenu u kome  KBSA mora prihvatiti ritam bržih promjena nego što je to bilo ranije. Iskustvo stečeno tokom dosadašnjeg rada KBSA poslužiće nam da izvršimo potrebne promjene i potpunije odgovorimo na zahtjeve Bošnjaka u Sjevernoj Americi. U tom smislu ideju  KBSA treba ponuditi svim oblicima bošnjačkog organizovanja koji do sada nisu unutar KBSA kao što su kulturno umjetnička društva, sportska društva, informativna glasila na područiju Sjeverne Amerike itd.

5.
Rastući broj Bošnjaka u dijaspori prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh. društva i države u dijaspori je izazov na koji  KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta. Kongres Bošnjaka svijeta kao meÄ‘unarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za interese BiH i Bošnjaka. Kongres Bošnjaka svijeta djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta. Istovremeno prezentira najbolje vrijednosti multidimenzionalnog bosanskohercegovačkog društva i države u porodici država svijeta.

6.
Posebna pažnja će biti posvećena praćenju realizacije zahtijeva KBSA u pogledu jače uloge dijaspore u transformaciji i tranziciji bh države i društva

Prioriteti  Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike na bošnjačkom planu:

1.
KBSA vidi Bošnjake kao samosvojni, političko pravni i nacionalni subjekat sa historijskim i tradicijskim identitetom, sudbinski vezanog za BiH.

2. 
KBSA budućnost Bošnjaka posmatra kroz suverenu, nezavisnu, cjelovitu, državu BiH i demokratski razvijeno civilno, otvoreno društvo u kojima će nacionalna posebnost i nacionalni interesi Bošnjaka biti uvažavani i poštovani od svih drugih naroda.

3.
Svaki pokušaj osporavanja suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i cjelovitosti BiH ima nesagledive negativne posljedice za Bošnjake, ali i za: BiH, Balkan, Evropu i Svijet.

4.
Unutarbošnjački dijalog i bošnjački dijalog sa drugim bh faktorima je najbolji modus bošnjačkog preporoda.

5. 
KBSA će se angažovati na produkciji osnovnih načela bošnjačke postojanostiKBSA smatra da su polazne osnove bošnjačkog tog programa: bošnjački nacionalni položaj je uslovljen bosanskohercegovačkom posredovanošÄ‡u jer je opstanak Bošnjaka kao nacije jedino moguć sa maticom BiH; bošnjački nacionalni položaj je determiniran poimanjem BiH kao multikulturne, multivjerske, multietničke i multicivilizacijske zajednice; zbog bosanskohercegovačke ukorijenjenosti bošnjačkog nacionalnog bića, ideje o podjeli BiH ili ideje o jednonacionalnoj državi  su strane bošnjačkom narodu. Bošnjačka prevlast nad drugima je strana bošnjačkom biću i nametnuta je iz Srbije i Hrvatske. Bošnjačka nacionalna posebnost i ako evidentna, nije dovoljno rašÄlanjena, nedovoljnim definisanjem bošnjačkog odnosa prema vjeri, naciji i državiKBSA vidi očuvanje bošnjačke nacionalnosti i duhovnosti kroz očuvanje i jačanje bh državnosti, jer samo država i njen aparat mogu efikasno zaštiti nacionalnu i duhovnu posebnostKBSA smatra da bošnjačka politika se mora izbaviti iz pasivne pozicije, stanja išÄekivanja, samo odgovaranja na tuÄ‘e-često antibošnjačke inicijative, prihvatanja rješenja iz vlastite nemoći. Bošnjačku politiku treba crpiti iz bošnjačkog iskustva, iskustva države BiH i zajedničkih ciljeva bošnjačke nacijeKBSA će inicirati analizu bošnjačkog stanja po mjerilima demokratskog zapada i uz poštovanje islamskog morala. Osnovni cilj analize je: produkovanje minimuma zajedničkih nacionalnih ciljeva za jačanje ekonomskog i teritorijalnog identiteta Bošnjaka, jačanja njihove svijesti i duha, te jačanja njihove nacionalne, državotvorne i teritorijalne svijesti. Analiza treba dati odgovore na pitanja: kako promjeniti trenutnu dezorijentaciju Bošnjaka u njihovu orijentaciju u ime zaustavljanja razgradnje bošnjačkog identiteta i kolektiviteta? Kako zaustaviti dijeljenje bošnjačkog nacionalnog bića po ideološkim, političkim, socijalnim, interesnim, regionalnim i drugim vještački nametnutim razlikama, što to biće svodi na suprotstavljene, procentualno nebitne grupacije kojima je lakše manipulisati i vladati? Kako zaustaviti gubljenje pozicije političkog faktora u BiH kod Bošnjaka, steklog u agresiji i genociduKBSA će poraditi na produkciji istinske bošnjačke inteligencije kao slobodne i samostalne u svome intelektualnom raduKBSA će poraditi na modeliranju bošnjačkog političkog establišmenta, ujedinjavanju istog, ubacivanju svježih ljudi i ideja u isti.


Prioriteti  KBSA na planu BiH:

1. 
KBSA vidi BiH kao poseban politički entitet, kao zajednicu građana i suverenih naroda.
2. 
KBSA vidi BiH i kao kulturnocivilizacijski svjetski unikat.
3. 
KBSA vidi BiH i kao historijsku formulu multikulturne, multivjerske i multinacionalne zajednice, kao svojevrsnog humanog i demokratskog rješenja egzistencije čovjeka i civilizacije.
4. 
KBSA se zalaže za BiH kao demokratsku, sekularnu, graÄ‘ansku republiku, suverenih graÄ‘ana i ravnopravnih naroda u kojoj vlada princip poštovanja različitosti i tolerancije kao jedini modus opstanka ideje Bosne i bosanskog duha. KBSA takoÄ‘e vidi BiH kao decentralizovanu državu sa širokom regionalnom i lokalnom upravom, uz očuvanje osnovnih državnih prerogativa.
5. 
KBSA smatra da Dejtonski ustav znači cementiranje RS i svojevrsnu nagradu za zločin genocida na kojem je ta tvorevina nastalaKBSA je protiv RS jer ona ratni plijen zločina i agresije na BiH i njene graÄ‘ane. Dejtonska BiH je materijalizacija nemogućeg, eksperimentalna država u globanom opticaju, nastala u grotlu globalizacije. Dejton joj se nudi kao akt bez povijesti koji ju je sačuvao za bezbroj mogućnosti. Zato je dejtonska bh država antidržavna država u kojoj se odsutnost države tumači kao njena prisutnost, u kojoj je bh ljudski faktor prezasićen mitovima, strahom i unutrašnjom rasutošÄ‡u. To je država eksperiment, ideološki prazna država koja se održava paradoksom: branilac bosanskohercegovačkog suvereniteta i teritorijalne ukupnosti dolazi izvana (meÄ‘unarodni faktor), a antisuverenitetske sile egzistiraju unutar ovog suvereniteta. Ovaj suverenitet bez teritorijalnosti ispostavlja se kao realni domet nekooperacije unutrašnjeg i vanjskog faktora. Od eksperimentalne države meÄ‘unarodne zajednice, od neizgovorene zemlje gdje su sve mogućnosti širom otvorene, KBSA će pokušati ponuditi alternativu postojećem stanju, alternativu zasnovanu na bosanskom odgovoru u kome će kulturna harmonija, kao simbol tradicijske Bosne ponovo kreirati ideju Bosne i bosanski duh.
6.
Unutrašnje bosanskohercegovačke političke snage još nisu u stanju samostalno voditi BiH. Bez snažnijeg pritiska meÄ‘unarodne zajednice mnoge stvari ne bi išle naprijedKBSA smatra da je meÄ‘unarodna zajednica u moralnoj, političkoj i svakoj drugoj obavezi da zajedno sa unutrašnjim bosanskohercegovačkim faktorom izvede BiH na put evroatlantske integracije.

Emir Ramić


 

Vijesti: