Recenzije

Recenzija knjige « Rat U Bosni: Zapisi & Sjećanja » [Suvad Hotic], izdanje na engleskom jeziku

Recenzija knjige « Rat U Bosni: Zapisi & Sjećanja » [Suvad Hotic], izdanje na engleskom jeziku

 

Preživjela žrtva i svjedok agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim graÄ‘anima, Suvad Hotić, na primjeru dokumentovanog stradanja vlastite porodice promoviše snažno svjedočanstvo o genocidu, o najtežem obliku zločina nad narodom, u ovom slučaju nad samim sobom i svoje familije.

 

Izlazak knjige « Rat U Bosni: Zapisi & Sjećanja » na engleskom jeziku osjećam više kao još jedno svijetsko obilježavanje genocida nad Bošnjacima u Bosanskom Novom i podsjećanje svijetske javnosti na njega. Upućujem čestitke Suvadu Hotiću za ovo važno djelo, za ovo faktografski tačno, neporecivo svjedočanstvo o genocidu nad Bošnjacima u Bosanskom Novom.

 

Suvad Hotić nedvosmisleno kazuje kako genocid u Bosanskom Novom  jest nešto što treba dokazivati kao istinu. A, tu istinu jeste zaista najbolje dokazati kroz primjere zločina nad konkretnim muškarcima i ženama, žrtvama i svijedocima.  Genocid je odveć strašan, tako masovan zločin nad cijelim jednim narodom da je on užasavajuća očiglednost uz koju čak i ne ide riječ istina, jer je on istina po sebi. MeÄ‘utim, pod prinudom naše stvarnosti, Suvad Hotić uvodi istinu o zločinu na primjeru stradanja svoje porodice, na primjeru stradanja konkretnih, znanih muškaraca i žena, mladih i starih, Novljana.

 

Institucionalno poricanje genocida jednako je njegovom kontinuiranju i, što je najgore, negiranje svjedoči o tome kako su etika i savjest negatora još uvijek u stanju nakaznosti, i kako te institucije, marljivo negirajući genocid, spremne su počiniti ga ponovo. Upravo zbog ovoga je važan izlazak knjige « Rat U Bosni: Zapisi & Sjećanja » na engleskom jeziku.

 

Dokumentovano svjedoćenje Suvada Hotića o stradanju vlastite porodice  izražava stav, odnosno angažiranost u odbrani Istine koju poriču institucije koje su genocid počinile, uz muk meÄ‘unarodne zajednice. To je izuzetna pozicija autora kao žrtve i svijedoka , koji je svoj život posvetio dokumentovanju zločina u Bosanskom Novom. U mnoštvu paradoksa kojima je izložen bošnjački narod u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa i danas, jest  i taj paradoks da smo prinuÄ‘eni dokazivati istinu o genocidu ili genocid kao istinu, uprkos činjenici da je najveća meÄ‘unarodna sudska instanca donijela presude o tome. Bošnjaci i danas trpe zulum s kojim se može porediti samo onaj u Palestini.

 

Knjiga Suvada Hotića « Rat U Bosni: Zapisi & Sjećanja », izdanje na engleskom jeziku je jedinstvena dokumentarna graÄ‘a i neporecivo dokumentirano svjedočanstvo o genocidu u Bosanskom Novom. Ona je takoÄ‘er dokumentirano svjedočanstvo o bešÄašÄ‡u ne samo projektanata i izvršilaca genocida, već i meÄ‘unarodne zajednice , o moralnoj nakaznosti institucija koje negiraju genocid. Izlazak  knjige na engleskom jeziku je još jedan  podvig njenog autora, Suvada Hotićaa koga smatram junakom bosanskonovske, još uvijek neokončane tragedije.

 

Profesor Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Hamilton, Kanada, 23. 03. 2013

Osmrtnice

Vijesti: