Recenzije

Slovo o borbi Mensurove nade kao trajući čin bosanske poruke za bolju budućnost čovjeka i civilizacije

Slovo o borbi Mensurove nade kao trajući čin bosanske poruke za bolju budućnost čovjeka i civilizacije

 

Mensurov genije kazuje o pitanjima porijekla, puta i svrhe čovjekovog bivanja u svijetu. Imao sam priliku da pročitam skoro sva Mensurova djela. Imao sam priliku da provodim divne trenutke razgovora sa ovim čovjekom nade. Nisu to bili klasični razgovori. To su bili dolazeći znaci iz Mensurove duše, znaci koji opominju čovjeka i civilizaciju da se vrate poštovanju, prihvatanju priznavanju i tolerisanju drugog i drugačijeg kao  jedinog smisla bitisanja, nečega što je iznjedrito iz bosanske ideje i bosanskog duha. U Mensurovim  djelima sam pronašao pripadajuće izgubljeno blago, blago koje ima duboke tragove u stalno napadanim Ideji Bosne i Bosanskom duhu. Mensurov govor u vidiku mudrosti, nije lahko prepoznati u novome dobu u kome su okrutno porečeni tradicijska intelektualnost i svi oblici kulture s njome povezani. Njegov govor nade  je više osjećan nego shvaćan. Od čovjeka komunističkog doba očekivano je da se odrekne svega što nije mjerljivo, te da se pokloni pred obećanjima okraju historijekoji je na dohvat ruke revolucionarnoj eliti. I ne samo da se pokloni, već i da žrtvuje i sebe i druge za taj zemaljski cilj. Ali Mensurov govor nade je najodlučnije mišljenje koje stoji upravo nasuprot moderne slike svijeta. ÄŒini se da ni u jednome govoru istina nije tako uvjerljivo obznanjena i odbranjena kao u Mensurovom  otkrivenju. Sve je u tome govoru obrnuto u odnosu na ideologijsku sliku. Pred jedan i jedini put premakraju historijepostavljeni su putovi. Slovo o svijetu u vidu pobjede nade za boljeg čovjeka i bolju civilizaciju kazano je preko svjedočenja nerazdvojivosti čovjeka, neba i zemlje. Hvala ti Mensure na toj nadi.

 

Mensur je svjedok i sudionik poricanja i razaranja tradicijskog naslijeÄ‘a Bosne. I upravo u trenutku kada prelazi granice svog prisilno zatvorenog jastva, dogaÄ‘a se obrat od ideologijskih konstrukcija prema jastvu kao okeanu nad kojim lebdi Ideja Bosne i Duh Bosanski, nepobjedivi, odbranjeni u strašnom zlu koje se prolilo nad Bosnom.

 

Mensur je posvjedočio da se ni jedno jastvo ne može odabrati svojom voljom istinu a da mu ona bude potčinjena. Istina odabire svoje govornike jer ona je vazda iznad jastva, neovisno o tome koliko je ono u nizini ili u visini. Ni jedno od ljudskih mjerila ne može biti nametnuto istini. Ona je u svakome jeziku i vremenu, ali vazda dostupna i u skladu sa stanjem jastva koje je u neprestanome mijenjanju.

 

U Mensurovom govoru nade  posvjedočuje se glas iz najdublje ljudske srijede, glas nestvorivog i neuništivog Duha u čovjeku, onaj glas koji je u postrenesansnim stoljećima bio zaglušivan galamom po trgovima i u pohodima na tvrÄ‘ave starog svijeta. To je glas čovjeka kao takvog, sume sveg stvaranja, koji svoje oblike prima u svim vremenima i svim jezicima, a koji je preko Mensura obznanjen iznova kao bosanski, jezikom i obzorjima u koje je primljen. Preživjele Mensurove knjige i čitav njegov život su tragovi govora koji ne išÄezava, sve dok ima ljudi povezanih s njima. To je dokumentovana nada ireplica watches trajno ljudsko svjedočenje zasnovano na potpunoj samostalnosti od bilo kakve političke ideje i opcije. Mensur tako ostaje slobodni graÄ‘anin svijeta koji tom svijetu hoće pokazati i dokazati neuništivost Ideje Bosne. Ne može se poništiti ni Bosna jer ona svjedoci tu ideju. Mensur poziva bosanski narod u i van Bosne na akciju u odbranu te ideje. Tu akciju po njemu treba zasnivati na mudrosti. Taj časni Mensurov poziv u realnosti opšteg potonuća koje je permanentna  opasnost za tragove ljudske tolerancije mora okupiti ljude na akciju, na bitku za, ne samo spas Ideje Bosne, vec ireplica watches za njeno jačanje. Zbog tog Mensurovog veličanstvenog poziva dugujemo mu zahvalnost. Hvala ti Mensure za nadu koju si dokumentovao u svojim djelima, za nadu u mogućnost opstanka i jačanja Ideje Bosne, za nadu u bolji svijet, bolju porodicu, boljeg čovjeka, boljeg graÄ‘anina, bolje društvo i državu.

 

Tvoja nada i tvoj poziv za akciju za realizaciju te nade ostaju inspiracija svim ljudima dobre volje da se bore za za boljeg čovjeka i civilizaciju. ÄŒitajući Mensurova djela ja sam korak bliže saznanju u definitivnu pobjedu Ideje Bosne, što će biti pobjeda čovjeka i civilizacije.

 

Profesor Emir Ramić

U Hamiltonu, Ontario, Kanada

21. oktobar, 2014.

 

 

 

Osmrtnice

Vijesti: