Recenzije

Recenzija knjige S. Cekica, Ferid Muhic

Ferid Muhić
 
 
 
 
POVELJA ISTINE, 
HIMNA PRAVEDNOSTI, DOKAZ GENOCIDA
Uz knjigu DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM -LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI akademika Smaila Čekića
 
Najnovija knjiga akademika Smaila Ćekića predstavlja vjerovatno najznačajniji naučno fundiran dokument u istoriji savremene Evrope! 
Rijetka je, tačnije rečeno, jedinstvena je to knjiga! Koncentrisana na istraživanje najtežeg zločina – genocida! – izvršenog u Evropi  krajem XX-og vijeka,  ona je utemeljena na rigoroznoj primjeni naučne metodologije i realizirana uz beskompromisno poštovanje zahtjeva  faktografske dokumentacije svake  sekvence genocida izvršenog nad Bošnjacima u Srebrenici, tada još uvijek  zoni pod zaštitom UN, u julu mjesecu 1995 godine.  Sa priloženim spiskom i ličnim podatcima  nevjerovatne brojke koja prelazi 25.000 imena pripadnika vojske RS direktno ili indirektno uključenih u genocid izvršen nad preko 8.000 Bošnjaka civila,  prikupljenim uz nadljudske napore i ogromne rizike autora, ova knjiga je bez presedana u praksi pravnih nauka Evrope i svijeta poslije Drugog svjetskog rata. Prethodno, isti spisak uključen u ovu knjigu,  kompletno je dostavljen Komisiji za istraživanje dogaÄ‘aja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. i istoimenoj radnoj grupi Vlade Republike Srpske 2004. i 2005, pri čemu su svi ÄŒlanovi Komisije i istoimene radne grupe konsenzusom prihvatili ovaj spisak a Vlada Republike Srrpske ga je, nakon detaljne provjere,  u cjelini verifikovala.
Istraživanja sabrana u ovoj monumentalnoj studiji i izložena na preko 2000 stranica, čine od nje djelo epohalnog značaja, nezaobilaznu naučnu referencu  i politički argument najveće važnosti za budućnost Republike Bosne i Hercegovine (formalno čak i ukinute istim ovim Dejtonskim (mirovnim) sporazumom(!?) i svih njenih graÄ‘ana. Njihov opšti rezultat nepobitno potvrÄ‘uje direktnu i presudnu povezanost agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-95 godine, u kom kontekstu je izvršen i genocid nad Bošnjacima u Srebrenici,   jula 1995 godine, sa strateškim programom i konkretnim političkim projektom koji su rezultirali vojnom agresijom sa ciljem da se suverena država Republika Bosna i Hercegovina ukine kao takva,  a njena teritorijalna integralna cjelovitost da se podijeli na dvije, eventualno, na tri (Herceg Bosna), uzajamno labavo povezane administrativne cjeline. Da je ovaj krajnji cilj agresorskih država bio koordiniran sa planovima meÄ‘unarodne zajednice, potvrÄ‘uju, izmeÄ‘u ostalog i brojni originalni i strogo povjerljivi dokumenti o vojnoj agresiji izvršenoj na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno,  o genocidu, posebno iz vojnih izvora srpskih agresorskih snaga (preko 100 integralnih i autentičnih dokumenata), od kojih se mnogi prvi put publiciraju. 
Ova kapitalna knjiga predstavlja rezultat tri decenije sistematskog naučno-istraživačkog rada akademika Smaila ÄŒekića,  koji se afirmisano na meÄ‘unarodnoj sceni  kao vodeći istraživač i naučnik poznat po izuzetno krupnim rezultatima u području istraživanja zločina protiv čovječnosti i  meÄ‘unardonog prava. Njegov neumorni rad  do sada je već krunisanim djelima koja po svojoj važnosti spadaju u sam vrh naučne misli i pravne relevantnosti.  
Kao detaljna rekonstrukcija svih aspekata  ovog najtežeg zločina počinjenog u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, i jednog od najtežih u svijetu,     ova studija autora akademika Smail ÄŒekića, dobija ulogu etičkog i pravnog simbola od najveće važnosti.   Više nego  desetine deklarativnih  saopštenja o energično izraženoj podrškci miru  i ljudskim pravima, slobodi i ravnopravnosti svih naroda, ona predstavlja pravi test autorecepcije sopstvenog moralnog identiteta,  provjeru  istinskog aksiološkog  karaktera Evropske Unije i cjelokupne demokratske, humanistički orijentisane svjetske javnosti, u odnosu prema njihovim sopstvenim vrijednosnim odreÄ‘enjima!  Stav koji će zauzeti prema ovoj knjizi,  izraziće ujedno,  tačnije nego bilo kakvi normativni akti,  njihov stvarni odnos prema  temeljnim vrijednostima na kojima je stoljećima Evropa zidala svoju ulogu svjetionika cijelom savremenom čovječanstva! 
Kada se, jednom, za deset, dvadeset, za sto godina, bude postavilo pitanje šta je presudno odredilo postojeće političko opredjeljenje Evropske Unije i svijeta,    odgovor će velikim dijelom biti sadržan i u rekonstrukciji njenog odnosa prema ovoj knjizi!! Živimo u prelomnom periodu u kom se EU nalazi pred sudbonosnom odlukom o izboru sopstvenog trajnog moralnog i političkog opredjeljenja! Uz nekoliko drugih ključnih faktora, krupnu ulogu u ishodu te odluke imaće i stav prema studiji koju držite u rukama.   Ne smogne li demokratska i slobodumna EU da se suoči sa istinom i prihvati saznanja i rezultate ove monumentalne studije; ne uspije li da preispita odluku o podjeli Republike Bosne i Hercegovine donijetu Dejtonskim (mirovnim) sporazumom, i to na osnovu genocida, dokazanog činjenično kako u cjelini, tako i u svim pojedinim fazama njegovog izvršenja; ne preduzme li potrebne korake za eksplicitnu osudu režima, vlada i država koje su taj genocide  koncipirale, planirale i izvršile -  graÄ‘anska, demokratska EU doživjeće težak poraz, njene humanističke vrijednosti i ideali  biće potisnuti na margine društvenog života i u centrima političkog odlučivanja!
Ako ipak ostane imuna na pritiske korumpiranih političkih lobija, ako se inspiriše konceptom politike kao djelovanjem usmjerenim ka ostvarenju ‘velikog dobra’ (dakle, dobra svih graÄ‘ana  jer o ostvarenju ‘malog dobra’ kao pojedinačnog dobra, brine se, da podsjetimo – etika), i ako odlučno i doslijedno slijedi svoje najviše ideale,  EU će   obnoviti i trajno učvrstiti sve motive svog osnivanja i u punom sjaju potvrditi  svoju opravdanost! U tom slučaju  njene odluke će donijeti punu   satisfakciju žrtvama genocida, afirmisaće principe  pravednost i istine.  Pravednost  Ä‡e biti uzdignuta u princip politike;  uzajamno poštovanje i jednakost prava svih evropskih naroda postaće načelo regulisanja njihovih uzjamanih odnosa; imperativ mira trijumfovaće nad  interesima rata. 
 Realizovana sa beskompromisnim poštovanjem empirijske evidencije, činjenica i dokumenata, uz posvećenost principima istine i metodološke objektivnosti, brend savjesti scientiae kao ključnog principa samog razuma,  knjiga  DEJTONSKI (MIROVNI) SPORAZUM -LEGALIZACIJA GENOCIDA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI akademika Smaila ÄŒekića je  povelja istini, himna pravednosti, nepobitni dokaz genocida, ukratko, naučno djelo najvišeg ranga koje svojim saznanjima predstavlja zalog budućnosti cijelog Balkana i ostatka Evrope!   
 
 
 
 
 
 
 
Osmrtnice

Vijesti: