Recenzije

Osvrtna knjigu “Hrvatska Republika Herceg-Bosna – agresija i zločin“

Osvrtna knjigu  “Hrvatska Republika Herceg-Bosna – agresija i zločin“

Institut za istraživanje genocida, Kanada je za potrebe svoje naučno istraživačke arhive dobio knjigu “Hrvatska Republika Herceg-Bosna – agresija i zločin“, autora Fuada Kovača i Mesuda Here, članova Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada 

Ovo značajno istraživanje, prvo te vrste, se bavi vojno, političko, policijskim projektom "Herceg-Bosna", koji je 1992. godine doživio svoju kulminaciju, ali i sveobuhvatnim odnosom hrvatske politike prema državi BiH. 

 
Projekat "Herceg-Bosna"  je imao za cilj podjelu države BiH, ubijanjem, mućenjem  i protjerivanjem Bošnjaka i planskim preseljavanjem bosanski Hrvata u Hrvatsku i Hercegovinu sa ciljem stvaranja hrvatske paradržave u BiH. Ovom značajnom  knjigom nastoji se razotkriti idejni i izvedbeni oblik “Herceg-Bosne” s obzirom da su u knjizi sabrani video zapisi, foto materijali, stenogrami razgovora visokopozicioniranih funkcionera i zvaničnika RBiH i RH. 
 
Primarni cilj izlaska ove knjige jeste da se javnosti prikaže istina. A ta istina je da je na RBiH je izvršena klasična oružana agresija i od RH. Radi ostvarivanja navedenog zločinačkog poduhvata preduzete su sljedeće aktivnosti: obnovljen je i eskalirao Velikohrvatski pokret, utvrÄ‘eni su metodi, mehanizmi i postupci planiranja i pripremanja zločina, postignut je načelan dogovor o uništenju BiH (marta 1991.), omeÄ‘avane su granice Velike Hrvatske; organizovana je i naoružana peta kolona ( velikohrvatska) komandovanje na okupiranim teritorijama objedinjeno je u rukama šefa RH. Agresija na BiH i genocid nad Bošnjacima su isplanirani sa jasno postavljenim ciljem, nareÄ‘eni sa nadležnih političkih i vojnih mjesta i izvršeni planski, sistematski i organizovano. Ideja "Herceg-Bosne" na čijem je čelu bio Mate Boban rezultirala je meÄ‘unarodnom oružanim sukobom u kojem je učestvovala i RH, što je potvrÄ‘eno, uz ostalo, prvostepenom presudom Haškog tribunala kojom su šestorica bivših čelnika "Herceg-Bosne" za zločine počinjene nad Bošnjacima i drugim nehrvatima od 1991. do 1994. godine osuÄ‘eni na ukupno 111 godina zatvora.  Dokazi su potvrdili da su se snage RH vojske borile zajedno sa HVO protiv Armije BiH, a da je RH vršila opću kontrolu nad oružanim snagama i civilnim vlastima "Herceg-Bosne". Suci su, takoÄ‘er, utvrdili postojanje ”udruženog zločinačkog poduhvata” čiji je cilj bio uspostavljanje hrvatskog entiteta na teritoriji BiH, djelomično u granicama hrvatske banovine iz 1939. godine koji je trebalo da se pripoji RH nakon eventualnog raspada BiH, ili da postane nezavisna država unutar BiH, tijesno povezana sa RH. Glavni cilj, a što je potvrÄ‘eno i u stenogramima bivšeg predsjednika RH Franje TuÄ‘mana, bila je uspostava Hrvatske s granicama na Neretvi, odnosno rijeci Vrbas, što se poklapa s granicama banovine Hrvatske iz 1939. godine koje su dogovorili predsjednik Vlade Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i predsjednik Hrvatske seljačke stranke i Seljačko-demokratske koalicije, kao predstavnik Hrvata, Vladko Maček. Inače, sporazum je doveo do proglašenja banovine Hrvatske. BiH je podijeljena izmeÄ‘u dvije susjedne zemlje.

U više navrata hrvatska politika je u ključnim i prelomnim trenucima historije bila prilično neprijateljski nastrojena prema BiH i Bošnjacima. I danas takva politika ima konstantu. Od Starčevića, preko braće Radić, Vlatka Mačeka, Ante Pavelića, TuÄ‘mana, ispada premijera Zorana Milanovića do danas, vidi se da je ta politika često bila neprijateljska prema BiH.
 
Prva sveobuhvatna i autentičnim dokumentima potkrijepljenja knjiga o zločinačkom i fašističkom projektu "Herceg-Bosne", sa puno korisnih informacija, na jednom mjestu od stručnih i kompetentnih osoba. Knjiga upotrebom činjenica dokazuje:

1. "Herceg-Bosna" je vojni, politički i policijski  projekat HVO-a, kojim je upravljala Hrvatska. Kao ideja i projekat nikada nije prestao postojati, protivno Dejtonskom mirovnom sporazumu.

2. RH nikad nije jasno i bezrezervno priznala suverenost države BiH.

3. Srpsko i hrvatsko političko i vojno rukovodstvo tokom cijelog perioda agresije na RBiH održavalo je tajne sastanke na kojima je dogovarali/kordiniralo potičke i vojne aktivnosti u BiH.

4. Najveći logor u BiH bio je hrvatski logor "Heliodrom".

5. "Herceg-Bosna" je bio dobro isplanirani i koordiniran zločin, a to potvrđuju sinhronizovane zločinačke aktivnosti na različitim i međusobno udaljenim geografskim lokacijama.

6. Hrvatska nacionalna strategija temelji se na tri prava: historijskom, nacionalnom i državnom pravu. Sve zločine i nepravde koje su do danas počinili pravdali su jednim od ova tri prava.

Institut za istraživanje genocida, Kanada zahvaljujući se autorima na izuzetno značajnom naučno istraživačkom naporu poziva ne samo naučno istraživačke, akademske i obrazovne institucije, već i sve pojedince koji tragaju za istinom u ime borbe za pravdu, da kupe navedenu knjigu koja će im biti odličan putokaz u istraživanjima i aktivnostima.

Emir Ramic
Institut za istraživanje genocida, Kanada
Osmrtnice

Vijesti: