Recenzije

R E C E N Z I J A KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE, akademik prof. dr. Emira Ramića

Ferid Muhić

 

 

 

 

R E C E N Z I J A

KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE,  akademik prof. dr. Emira Ramića

 

“Istoriju pišu pobjednici!“ – kada to kažemo, izrekli smo jednu opšte poznatu i prihvaćenu činjenicu. Kada kažemo:“Istoriju pišu poraženi!“  onda smo izrekli jednu manje poznatu i praktično potpuno neprihvaćenu činjenicu. U praksi, iza pojma “pobjednici“, često se kriju nasilnici, a iza pojma “poraženi“, žrtve nasilja. I jedni i drugi imaju svoju dijametralno suprotnu “istorijsku istinu“. Iako se i jedni i drugim pozivaju na činjenice, treba imati u vidu da je istina jedna i da je uvijek nešto više od pukih činjenica. Krajnji cilj istorije kao nauke,  jeste tvrÄ‘ivanje istine i uspostavljanje pravde, bazirano na svim utvrÄ‘enim činjenicama.  Same po sebi, činjenice su vrijednosno neutralne: mogu se koristiti selektivno a po prirodi stvari, podložne su različitim interpretacijama. Nasuprot tome, istina kojoj treba težiti istorija, uvijek je cjelovita, neselektivna i u svojim zaključcima – jednoznačna – jer samo na toj osnovi može biti uspostavljena pravda! Zato je oficijalna istorija, istorija koju pišu pobjednici (nasilnici), dramatično različita, često i suprotna sa subverzivnom istorijom, onom koju pišu poraženi (žrtve nasilja).

Inspirisan istinom, kao telosom -  najvišim ciljem istorije kao nauke - akademik prof. dr. Emir Ramić se svojim djelom Knjiga pamćenja i opomene, uzdiže izvan trijumfalizma pobjednika i apologije nasilja. On odolijeva i iskušenju resentimana poraženog i upotrebi lamentirajućih argumenata viktimizacije kojoj, po pravilu, podliježe istorija koju pišu žrtve nasilja.U ovom svom djelu, Emir Ramić rekonstruiše i  na svim poznatim činjenicama rekonstruiše autentičnu istinu o agresiji koju su Srbija i Crna Gora, s jedne, odnosno Hrvatska s druge strane, izvršile na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995 godine.

U sistematski koncipiranom uvodnom dijelu, naslovljenom “Prolegomena za knjigu akademika Emira Ramića: Svjetionik akademskog liderstva“, izložena je metodološka strategija autorovog višedecenijskog angažmana na afirmaciji istorijske istine, uz integralni prikaz brojnih aautorovih ktivnosti, adekvatno klasificiranih u skladu sa karakterom njegovog medijskog djelovanja.    

          Klasifikacija obuhvata slijedeće kategorije: Naučna istraživanja; Smrtopisi genocida nad Bošnjacima; Izbor iz intervjua; Besjede; Slovo o knjigama; Hronika borbe za pravdu i istinu; Eseji, pisma, poruke.

          Na 221 stranici djelo Knjiga pamćenja i opomene, predstavlja jedan nov metodološki pristup koji rekonstruiše integralnu istorijsku istinu, spašavajući je od zaborava i posebno, od bezbrojnih faksifikata. Etički fundirana, ova knjiga sadrži i snažnu mobilizirajuću poruku koja kroz upozorenje Bošnjacima, opominje demokratsku i pravdoljubivu javnost cijelog svijeta na zločine koji su pod plaštom istine i pravde počinjeni u Bosni i Hercgovini, ali koji se, takoÄ‘e, svakodnevno dogaÄ‘aju i planiraju u budućnosti u mnogim dijelovima svijeta.

Kao izuzetno značajan i temeljito argumentiran prilog istini i pravdi u kontekstu agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-95, ova knjiga demaskira sve savremene agresije i oduzima alibi svakom organizovanom nasilju u svijetu. Imajući u vidu njenu vrijednost u rekonstrukciji istorijske istine i uspostavljanju pravde, snažno i bezrezervno preporučujem Knjigu pamćenja i opomene, akademika prof. dr. Emira Ramića za štampanje. 

    

  

 

 

 

 

Osmrtnice

Vijesti: