Recenzije

Hvala akademiku Abdulahu Sidranu na prolegomeni za moju knjigu.

Hvala akademiku Abdulahu Sidranu na prolegomeni za moju knjigu. Avdo zapisa u prolegomeni:" Djelo Emira Ramića je uistinu šire od svih institucionalnih adresa na kojima je davao svoj nesebični doprinos, u profiliranju kulture sjećanja, u borbi za istinu i pravdu o genocidnoj agresiji, u organiziranju i stasavanju bh. dijaspore, u borbi za bosanski jezik i obrazovne programe, u kulturnom pregalaštvu i didaktičkoj produkciji, a nadasve u svjedočenju jednog vanserijskog, bezmalo hroničarskog aktivizma, u praćenju i tumačenju aktuelnih dogaÄ‘aja.  Pred nama je djelo jednog naučnika, jednog publiciste, jednog aktiviste, jednog menadžera i lobiste... Sve u jednom jedinstvenom Bošnjaku, koji je u posljednjih dvadeset i više godina ostavio nekoliko hiljada pisanih i aktivističkih tragova, a taj rad bi, u objektivnim okolnostima, zavreÄ‘ivao jednu naučnu konferenciju, sa nekoliko tematskih cjelina. ...Možda baš u onim tematskim okvirima kako su data poglavlja u ovoj knjizi, uz doprinose koje je Emir Ramić imao u okviru institucija koje je graditeljski podizao".
Dragi Sidrane - Teško je bilo šta reči na ove riječi. Ja sam svije srce ostavio istini i pravdi radi bolje BiH kao nade za boljeg čovjeka i bolji svijet. U savremenom vremenu srušenih vrijednosti ne postoji embargo na istinu i pravdu, postoji embargo samo na krivdu i laž. U uslovima političkog i akademskog polusvijeta u kome je akademik Sidran simbol pojedinačnog i kolektivnog trijumfa, u kome je fašizam i ekstremni nacionalizam krenuo nizbrdo baš zajvaljujući Sidranu koji je za mene. ali i za mnoge oličenje da kultura i nauka mogu mjenjati svijet i čovjeka na bolje. Remek djelo akademika Sidrana daje nadu u spas čovjeka i svijeta vidi u kulturnim identitetima koji ne poznaju nikakve granice osim onih okovanim zlim ljudima. Samo kulturni identiteti mogu da trijumfuju nad primitivizmom, nekulturom, krivdom i lažima.
Hvala ti Sidrane.
/E.R./

Osmrtnice

Vijesti: