Recenzije

Anticivilizacijski je uručiti Miloradu Dodiku album sa poštanskim markama sa njegovim likom.

Anticivilizacijski je uručiti Miloradu Dodiku album sa poštanskim markama sa njegovim likom.

Nagraditi negatora suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i političko pravnog i meÄ‘unarodnog subjektiviteta države bih, nagraditi negatora bošnjačke historije, kulture, tradicije, nagraditi negatora genocida u Srebrenici, nagraditi revizionistu sudskih, naučnih i historijskih činjenica o agresiji i genocidu u BiH, nagraditi onog koji ne poštuje meÄ‘unarodno pravo, meÄ‘unarodnu pravdu i meÄ‘unarodni poredak je uvreda ne samo žrtava genocida i njihovih potomaka, već i bosanskohercegovačke države, njenih naroda i graÄ‘ana.
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Turske bi moralo voditi računa o navedenim činjenicama.
IGK

Osmrtnicama ba

Vijesti: