Recenzije

Recenzija Esnefa

Žene Srebrenice i Podrinja su primjer istrajnosti i borbe za istinu, slobodu i pravdu, pa samim tim i za bolju budućnost civilizacije.

Recenzija za poetiku svjedočenja 30 profila žena Srebrenice i Podrinja, autorice Esnefe Muhić.

Bez žena Srebrenice i Podrinja ne bi bilo ni istine, ni borbe za slobodu, a ni pravde. Ne bi bilo ni nade za bolju budućnost svijeta. One su heroine koje godinama pričaju o onome što se desilo u julu 1995. godine. Mnogima od njih ubijeni su svi članovi porodice, a one su ostale same. Jedino za šta žive jeste pravda. 

Bez umjetničkog rada Esnefe ta veličanstvena borba za istinu i pravdu bi bila siromašnija. Poetika svjedočenja  30 profila žena Srebrenice i Podrinja, autorice Esnefe Muhić je autentični, arhaični govor majki Srebrenice i Podrinja, govor koji svjedoći da  genocid u Srebrenici nije uradio jedan ili nekoliko zločinaca. Bilo ih je na hiljade. Sistematski se pripremao i odvijao. Na krvi, zločinu i genocidu gradio se sustav Republike Srpske koji i dalje ostatku bošnjačkog naroda koji se vratio u Srebrenicu zagorčava život ili onima koji žele da se vrate vrši razne opstrukcije i uskraćuje osnovna ljudska prava. Autorica se upotrebom poezije kao specifičnog umjetničkog izraza solidariše sa Srebreničanima, zahtijevajući slobodu, istinu i pravdu. 

U Srebrenici, agresori su pobili mnoge bošnjačke porodice, cijela sela i mahale. U nekim selima niko nije ostao i nema se tamo ko vratiti. Majkama su ubijani jedinci, makar bili i malodobni. Ima porodica u kojima je od 20 članova ostalo jedno čeljade, familija u kojima je 50 i više njihovih članova ubijeno. Mnoge naše sestre su ostale same. Majke bez hranioca. Ali, svi se oni bore i daju glas koji mora čuti čitav svijet. A Esnefa kroz poetiku svjedočenja daje snagu tome srebreničkom glasu, snagu koja će glas srebrneičkih i podrinjskih žena putem ove knjige poezije dovesti do svake bošnjačke kuće u i van naše Bosne i Hercegovine, ali i do svih onih u svijetu kojima je stalo do istine i pravde.

Žene Srebrenice i Podrinja  su heroine kojima se divi cijeli slobodoljubivi svijet. Njihov glas, koji se stalno mora slušati, sada ima i umjetnički izraz. Izraz koji putem umjetnosti stoji uz majke Srebrenice i Podrinja i pruža im bezrezervnu podršku i pomoć. To je Esnefin dug prema istini i pravdi, a naš zadatak da taj dug prezentiramo širom svijeta. Ko god ima i malo u sebi čovječnosti boriće se za prava srebreničkih i podrinjskih žena koristići ova poetska svjedočenja. Ko izda ove principe i svjedočenja izdao je Srebrenicu i ugrozio njezinu budućnost. 

Već duže vremena pratim rad Esnefe, rad koji ima cilj davanje punih prava Srebrenici i Srebreničanima, i da se upozore oni koji kalkulišu. Krajnje je vrijeme da Srebrenica počne disati punim plućima, da majke i očevi Srebrenice dobiju satisfakciju za svoje stradanje i gubitke koje su pretrpjeli, da se pravda počne primjenjivati u punome zamahu i da se, konačno, srebrenički šehidi smire u šehitskom Mezarju u Potočarima. To šehitsko mezarje mora nam postati simbol, poziv, pouka i opomena da kraja svijeta. Tamo trebamo ići i razmišljati, kako na dan stradanja Srebreničana tako isto i u svim drugim prilikama. U toj sistematskoj kulturi sjećanja, Esnefina poetska svjedočenja imaju važnu ulogu jer šalju poruku da se ne smije šutjeti, da se moramo boriti za prava, istinu i pravdu.

Srebreničke majke su svojim bolnim i iskrenim svjedočenjima ispričale istinu o genocidu cijelom svijetu, a svi mi u ime žrtava moramo nastaviti sa prenošenjem svjedočenja na nove generacije. Da se ne zaboravi, ali i više nikome ne ponovi genocid.

Ovu svojevrsnu poetiku svjedočenja 30 profila žena Srebrenice i Podrinja preporučujem za štampanje jer nosi snažnu poruku i još snažniju pouku za budućnost svijeta bez genocida.

Akademik Emir Ramić
Hamilton, Kanada, 20. 03. 2022.

Vijesti: