Recenzije

Recenzija za knjigu „Dejtonski sporazum: kratkoročno iskupljenje ili dugoročna tragedija“ autora magistra pravnih nauka Aldena Pervana

Recenzija za knjigu „Dejtonski sporazum: kratkoročno iskupljenje ili dugoročna tragedija“ autora magistra pravnih nauka Aldena Pervana

Autor je nauci o genocidu i posebno istraživačima genocida, ali i aktivistima ljudskih prava i sloboda, podario izuzetno važno djelo. Radi se o široj javnosti nepoznatoj materiji koja nažalost još uvijek nije dovoljno valorizovana ni od strane nauke. Time ovo djelo dobiva još više na značaju.

Autor je istražio da je kod sklapanja Dejtonskog sporazuma kao meÄ‘unarodnog ugovora povrijeÄ‘ena najjača norma meÄ‘unarodnog prava IUS COGENS koja je prema Bečkoj konvenciji o pravima meÄ‘unarodnih ugovora osnov ništavosti svakog meÄ‘unarodnog ugovora. Autor dalje konstatuje da je potrebna verifikacija ništavosti da se ne bi unilateralnim potezima države pozivale na povredu IUS COGENS norme a da ona uopšte nije učinjena. I na kraju zaključuje da s obzirom na pravne mehanizme koji su u Bosni i Hercegovini uspostavljeni Dejtonskim mirovnim sporazumom nemoguće je preko institucija države Bosne i Hercegovine pokrenuti proces potvrde ništavosti Dejtonskog spoorazuma zbog povrede IUS COGENS norme pred meÄ‘unarodnom arbitražom ili Internacionalnmim sudom pravde u Hagu.

Akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić je odgovorio šta činiti u toj situaciji.

Najbolji odgovor negatorima genocida i revizionistima sudskih, naučnih  i historijskih činjenica je savjetodavno mišljenje MeÄ‘unarodnog suda pravde o nemogućnosti opstanka entiteta Republika srpska. Savjetodavno mišljenje je opomena zaboravu da nije svemoćan, da se aktivno pamti, misli i djeluje. Ako je stigao dejtonski mir ne znači da je država Bosna i Hercegovina postigla svoju svrhu. Bez istine i pravde koja prije svega podrazumjeva ukidanje entiteta Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ne može postići imperativ svoje državne i društvene egzistencije. Samo postojanje entiteta Republike Srpske, nakon niza presuda za genocid tvorcima ovog zločinačkog projekta je nagrada za izvršeni genocid.

Kontinuirano i sistematsko negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, kao dio smišljene politike rušenja države Bosne i Hercegovine, koju u dijaspori provode antibosanske diplomate plačene od države, a rade protiv nje, bitan je razlog za traženje savjetodavnog mišljenja od MeÄ‘unarodnog suda pravde.

Institut za istraživanje genocida Kanada već duže vrijeme radi na dobijanju savjetodavnog mišljenja MeÄ‘unarodnog suda pravde. Želimo odgovor na krucijalno pitanje da li entitet Republika Srpska treba biti ukinut nakon presuda za genocid od strane MeÄ‘unarodnog suda pravde i MeÄ‘unarodnog krivičnog krivičnog tribunala? 

Dobijanje navedenog savjetodavnog mišljenja je ispit i iskušenje ličnog i kolektivnog aktivizma u koje moraju biti uključene akademski, naučno-istraživački i materijalni kapaciteti kako države Bosne i Hercegovine, tako i bosanskohercegovačke dijaspore. Eliminacija zla, kakvo je entitet Republika Srpska, blagorodno je za sve narode i graÄ‘ane u Bosni i Hercegovini, posebno za bosanske Srbe. Dijaspora treba imati akreditaciju od države Bosne i Hercegovine da plemenitu ideju dobivanja savjetodavnog mišljenja konkretizuje kako bi svi graÄ‘ani  na cijeloj njenoj teritoriji bili istinski slobodni, te otvorili novu priliku za zajedničko kreiranje bolje države. Savjetodavno mišljenje MeÄ‘unarodnog suda pravde je zato univerzalna ideja i praksa čija realizacija treba ponuditi univerzalnu poruku da se genocid ne isplati, da tvorevina odgovorna za genocid ne može opstati.

Alden Pervan u svojoj knjizi „Dejtonski sporazum: kratkoročno iskupljenje ili dugoročna tragedija“, daje odličnu naučnu i istraživačku podlogu za nastavak naših aktivnosti u pogledu savjetodavnog mišljenja. 
Zog toga u ime Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada preporučujemo ovo djelo za štampu uz napomenu da je njegova posebna vrijednost što će se štampati na bosanskom i engleskom jeziku. Na taj način ovo značajno djelo će biti dostupno velikom broju internacionalnih istraživača genocida i aktivistima za ljudska prava i slobode.

Akademik dr. Emir Ramić
Direktor Institute za istraživanje genocida Kanada
Hamilton 20. 06. 2022.

Vijesti: