Recenzije

Na današnji dan 1994. godine umro je hrabri ?ovjek, Milan Mladenovi?.

 

Kultura sje?anja Ne?u da sviram u gradu u kojem je srušena džamija

 

Na današnji dan 1994. godine  umro je hrabri ?ovjek, Milan Mladenovi?.

Bio je, ostat ?e zapisano, hrabar i principijelan i borac za mir tokom agresije Srbije i Crne Gora na Bosnu i Hercegovinu. Volio je sve ljude, a umro o?ajan jer nije mogao zaustaviti zlo koje se kotrljalo.

Vrlo sam razo?aran u ljude koji su dozvolili da ih sahrane i moralno, i ljudski, dozvolili su da ih prijatelji izdaju, da oni izdaju svoje prijatelje i bra?u i sve živo, i da se sve to završi u jednoj opštoj kaljuži”, kazat ?e, tako?er, jednom prilikom Mladenovi?. U knjigu pravednika Mladenovi? se upisao ne samo sli?nim izjavama, ve? i konkretnim antiratnim gestama. Važno mjesto zauzima upravo otkazivanje koncerta u Banjoj Luci – iz protesta zbog rušenja Ferhadije džamije! To je, vele, trebao biti jedan od najve?ih koncerata u gradu a Vrbasu, ali je vrhunski umjetnik odlu?io fa pokaže dostojanstvo i bunt protiv barbarizma, te je opalio snažan šamar rušiteljima jedne bogomolje i spomenika kulture, ali i tadašnjim opskurnim vlastima Banje Luke koje su organizirale odvoženje ostataka džamije na smetljište. Bio je to gest vrijedan svakog divljenja.“Ne?u da sviram u gradu u kojem je srušena džamija“, kazao je Mladenovi?. ?uvene su to rije?i muzi?ke legende koje su ga, zajedno sa njegovima pjesmama, u?inile besmrtnim.

Neka je slava i hvala Milanu Mladenovi?u – ?ovjeku.

IGK

Vijesti: