Recenzije

IGK Još jednom poziva Tužilaštvu BiH da reaguje na antidržavne izjave Milorada Dodika.

IGK Još jednom poziva Tužilaštvu BiH da reaguje na antidržavne izjave Milorada Dodika.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} još jednom poziva Tužilaštvo BiH da prioritetno uzme u razmatranje dvije krivi?ne prijave koje je IGK podnio protiv Milorada Dodika. Nakon današnje izjave Dodika na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vu?i?em i patrijarhom srpskim Porfrijem i ?lanovima Svetog Sinoda: "Od najve?eg zna?aja je da postoji jedinstvo naše dvije države, Republike Srpske i Srbije, jasno je da Tužilaštvo treba hitno djelovati. Radi se o opasnom ugrožavanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta, politi?ke nezavisnosti i me?unarodno pravnog subjektiviteta države BiH.
U nastavku još jednom informišemo o podnesenim krivi?nim prijavama.
Krivi?na prijava protiv Milorada Dodika zbog napada na ustavni poredak države BiH
Javni poziv Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} gospodinu Christianu Schmidtu, visokom predstavniku me?unarodne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH) da trajno suspenduje Milorada Dodika iz svakog politi?kog procesa.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}, je podnio krivi?nu prijavu zbog negiranja genocida u Srebrenici protiv Milorada Dodika, ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine…

Vijesti: