Recenzije

IGK Reakcija: U Kupresu se obratili Milanovi? i ratni zlo?inac Tihomir Blaški?

IGK Reakcija: U Kupresu se obratili Milanovi? i ratni zlo?inac Tihomir Blaški?
Na sve?anosti obilježavanja 28. godišnjice vojne operacije Cincar u kojoj je oslobo?en Kupres i ve?i dio Kupreške visoravni, danas su se obratili predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanovi? i ratni zlo?inac Tihomir Blaški?.
Tim povodom se oglasio direktor Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}
IGK je u više navrata informirao javnost o anticivilizacijskom djelovanju Milanovi?a, posebno sa aspekta ponižavanja bosanskohercegova?ke državnosti, nezavisnosti, suvereniteta i politi?ko pravnog kontinuiteta.
Izjave Milanovi?a kojima omalovažava žrtve genocida u Srebrenici, ali i presude me?unarodnih i nacionalnih sudova i mnogobrojne rezolucije i deklaracije parlamenata država širom svijeta, te UN-a, ozna?avaju ga kao lidera hrvatske velikodržavne ideologije, koja ima cilj stvaranje velike Hrvatske na ra?un podjele i uništenja države Bosne i Hercegovine i posebno bošnja?kog naroda. S njim se me?unarodna zajednica, a posebno Evropska unija mora posebno, hitno pozabaviti – navodi se.
Milanovi? u?estvuje u ?ovi?evom udruženom antidržavnom, antibosanskom poduhvatu s Dodikom i Vu?i?em u razbijanju jedinstvene i suverene države Bosne i Hercegovine. Njegove izjave imaju samo jedan cilj sakrivanje grijeha Hrvatske u agresivnom razbijanju jedinstvene i suverene države Bosne i Hercegovine. Hrvatska politika se nikada do kraja nije ogradila od razbijanja države Bosne i Hercegovine.
IGK smatra da Milanovi?eve izjave jasno govore da on, kao predsjednik Hrvatske, stoji iza najnovije reinkarnacije politike iz devedesetih godina, politike koja je uspostavila paradržavu u suverenoj i me?unardno priznatoj državi Bosni i Hercegovini, takozvanu “hrvatsku republiku herceg bosnu”, koja je pravosnažno osu?ena od Haškog tribunala.
Bosna i Hercegovina  je ponosna zemlja njenih hrabrih sinova i ponosnih k?eri koji su uvijek budni i prkosni od sna. Zato njegove neljudske izjave ne mogu ništa ugroziti u Bosni i Hercegovini. Ali zato govore o njegovoj li?nosti, politi?koj profilaciji i liderskim težnjama koji ?e završili na marginama povijesti.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: