Vijesti

26 godina od nasilne smrti čovjeka koji je novinskom porukom širio nadu da će zlo biti pobijeđeno.

26 godina od nasilne smrti čovjeka koji je novinskom porukom širio nadu da će zlo biti pobijeÄ‘eno. 
Sjećanje na prijatelja Željka Ružičića koji je poginuo 2. februara 1993. u Sarajevu. Sjećanje na njegove duhovite, znalačke govore u Novinskom savjetu Radio Prijedora i Kozarskog vjesnika. Sjećanje na čovjeka, odličnog novinara, Prijedorčanina koji nikada nije zaboravljao svoj voljeni, rodni grad. Za vrijeme agresije i genocida na RBiH bio je glas nade, ali i prkosa, svakodnevno prenoseći informacije iz opkoljenoga Sarajeva koje, kao ni svoje sugraÄ‘ane, u najtežim trenutcima nije ni pomišljao napustiti. Jedna od dvije ispaljene granate 2. februara 1993. godine zaustavila je Željka Ružičića, ali pravdu i istinu ni jedan metak, ni jedna granata, ni jedna agresija i genocid, ni jedno zlo nisu i nikada neće uspjeti zaustaviti i sakriti. Željko Ružičić ostaje stalna inspiracija generacijama koje nastavljaju put borbe za istinu i pravdu. Sjetimo s Željka s poštovanjem.
IGK

Vijesti: