Vijesti

SFF

RoÄ‘en 1995. godine u največoj opsadi jednog grada u historiji, kada je poslao poruku svijetu o nemogućnosti uništenja Sarajeva i države BiH, Sarajevski filmski festival {SFF} je danas 25 godina poslije, najbolji ambasador Sarajeva i države BiH, koji šalje poruku u svijet da je BiH na putu u bezvremensku stvarnost u kojoj bosansko biće, bosanska ideja i bosanski duh, duboko ukorijenjeni u SFF, ostaju trajna inspiracija mnogima koji kredo svoje aktivnosti vežu za BiH, za državu što je unato' politi;kim problemima, optimizam za zdravlje duše. Zbog takvog kreativnog SFF, grad Sarajevo zaslužuje prestižnu titulu UNESCO kreativni grad filma.
/E.R./

Vijesti: