Vijesti

Moralni čin švedske novinarke Christine Doctare

Moralni čin švedske novinarke Christine Doctare koja je vratila Nobelovu nagradu za mir zbog negatora genocida Handkea. Uzvišeni, ljudski čin koji je pobjedio Švedsku akademiju i negatora genocida Petera Handkea. Stavaljući se na stranu istine, pravde i posebno žrtava, Christina je svojim humanim činom  dala šansu nadi u bolji svijet u kome će sve manje šanse imati negatori genocida i revizionisti historije. Hvala Christine.
/E.R./

Vijesti: