Vijesti

Ideja Bosne

Ideja Bosne i kanadski Kulturni mozaik su nada za covjecanstvo. Prva drzavna posjeta predsjedavajuceg Predsjednistva BiH u Kanadi.
The Idea of Bosnia and the Canadian Cultural Mosaic are a hope for humanity. First State Visit of the BiH Presidency Chairman to Canada.
/E. R. /

Vijesti: